Úřední deska

Výběrové řízení -referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje

Výběrové řízení

ke stažení zde

Výběrové řízení - vedoucí odboru stavebního úřadu

Výběrové řízení

ke stažení zde

Mimořádná opatření

Mimořádná opatření

ke stažení zde

Mimořádná opatření 2.

Mimořádná opatření

ke stažení zde

Mimořádné opatření 3.

Mimořádné opatření

ke stažení zde

Úklid radnice

Výběrové řízení

ke stažení zde

Záměr - 3 x nebytové prostory

Záměr

ke stažení zde

Dotaz ze dne 5.5.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 5.5.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Vyrozumění o podaném odvolání - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Záměr - zahrada

Záměr

ke stažení zde

Záměr- MMB/0206490/2021/Vich

Záměr

ke stažení zde

Výběrové řízení - právník SÚ

Výběrové řízení

ke stažení zde

Záměr - obytný soubor Šedova

Záměr

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 9.4.2021 2.

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Daň z nemovitých věcí za rok 2021

Daň

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 9.4.20201

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Mimořádná opatření 2.

Mimořádná opatření

ke stažení zde

Mimořadné opatření 3.

Mimořádné opatření

ke stažení zde

Změna mimořádného opatření

Změna mimořádného opatření

ke stažení zde

Mimořádná opatření

Mimořádná opatření

ke stažení zde

Dotaz ze dne 9.4.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 9.4.2021 2.

Dotaz

ke stažení zde

Mimořádné opatření 1.

Mimořádné opatření

ke stažení zde

Mimořádné opatření 2.

Mimořádné opatření

ke stažení zde

Mimořadné opatření 3.

Mimořádné opatření

ke stažení zde

Mimořádné opatření 4.

Mimořádné opatření

ke stažení zde

Mimořádné opatření 5

Mimořádné opatření

ke stažení zde

Mimořádné opatření 6

Mimořádné opatření

ke stažení zde

Mimořádné opatření 7

Mimořádné opatření 7

ke stažení zde

Mimořádné opatření 8

Mimořádné opatření

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.3.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 15.3.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 24.3.2021

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Odpoveď na dotaz ze dne 24.3.2021

Odpověď na dotaz ze dne 24.3.2021

ke stažení zde

Veřejná vyhláška OOP- blokové čistění 2021

blokové čištění

ke stažení zde

Dotaz ze dne 15.3.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 12.3.2021

dotaz

ke stažení zde

Mimořádná opatření

Mimořádná opatření

ke stažení zde

Mimořádná opatření - doklad

Doklad

ke stažení zde

Mimořádná opatření - potvrzení od zaměstnavatele

Potvrzení od zaměstnavatele

ke stažení zde

Ochranné opatření

Ochranné opatření

ke stažení zde

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

ke stažení zde

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Oznámení

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 19.1.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 13.1.2021

Odpověď

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 13.1.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 19.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 8.1.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 13.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 8.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Přehled žádosti o informace dle zákona č.106/1999 Sb.za rok 2020

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 12.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze den 7.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 7.1.2021

Odpověď na dotaz ze dne 7.1.2021

ke stažení zde

Nařízení pracovní povinnosti

nařízení

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č. 29/2020

OZV

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č. 30/2020

OZV

ke stažení zde

Rozpočet 2021

Rozpočet 2021

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 2.12.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 2.12.2020

Informace

ke stažení zde

Nařízení 27/20

Nařízení

ke stažení zde

Nařízení 28/2020

Nařízení

ke stažení zde

Dotaz ze dne 15.10.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 15.10.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 15.10.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 6.10.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 6.10.2020

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 14.9.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 14.9.2020

Odpověď

ke stažení zde

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 -2026

Střednědobý výhled rozpočtu

ke stažení zde

Nařízení č. 25/2020

Nařízení č. 25/2020, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 9/2019

ke stažení zde

Nařízení č. 22/2020

Příloha je z důvodu velkého množství dat na webových stránkách https://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=41022&typ=4.

ke stažení zde

nařízení 23/2020

Nařízení č. 23/2020

ke stažení zde

Dotaz ze dne 2.7.2020

Informace

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.16/2020

OZV

ke stažení zde

Nařízení 17/2020

Nařízení

ke stažení zde

Nařízení 18/2020

Nařízení

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.19/2020

OZV

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č. 20/2020

OZV

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.21/2020

OZV

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 25.6.2020

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 25.6.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 22.6.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 22.6.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 22.6.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Závěrečný účet 2019

Závěrečný účet

ke stažení zde

Dotaz ze dne 22.6.2020

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 22.6.2020

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 22.6.2020

Dotaz

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.14/2020

OZV

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.15/2020

OZV

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 15.6.2020

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 15.6.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 10.6.2020

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 10.6.2020

Dotaz

ke stažení zde

Nařízení 13/2020

Nařízení

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 22.5.2020

Kapacity MŠ + projekt na zřízení nové MŠ

ke stažení zde

Dotaz ze dne 22.5.2020

Dotaz

ke stažení zde

OZV 9 2020

OZV

ke stažení zde

OZV 10/2020

OZV

ke stažení zde

OZV 11/2020 - příloha

OZV

ke stažení zde

OZV 12 2020

OZV

ke stažení zde

OZV 12 příloha

OZV

ke stažení zde

Dotaz ze dne 25.3.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 25.3.2020

Odpověď

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 11.3.2020

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 15.3.2020

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 11.3.2020

Dotaz ze dne 11.3.2020

ke stažení zde

Dotaz ze dne 7.2.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 7.2.2020

Odpověď

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 27.1.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 27.1.2020

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze den 6.1.2020

Žádost

ke stažení zde

Odpovědˇna dotaz ze dne 6.1.2020

Odpověď

ke stažení zde

Přehled žádosti o informace dle zákona ř.106/1999 za rok 2019

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 3.9.2019

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 19.8.2019

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 19.8.2019

Dotaz podle z.č. 106/1999

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 8.7.2019

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 16.7.2019

Odpověď na dotaz ve věci sociálních pohřbů

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.7.2019

Dotaz podle z.č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Závěrečný účet městské části za rok 2018

Závěrečný účet

ke stažení zde

Návrh zadání změn územního plánu města Brna, 44. soubor

Návrh zadání změn Územního plánu města Brna včetně orientačního vymezení řešených území bude vystaven v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti č. 360 ve III. podlaží, Kounicova 67, Brno a na úředních deskách města a městských částí v termínu od pondělí 21. 8. 2017 do středy 20. 9. 2017

ke stažení zde

Informace - poplatek za psa

Poplatek za psa

ke stažení zde

Zásady poskytování dotací a příspěvků

Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna Brno - Vinohrady

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace o ÚMČ Brno-Vinohrady

ke stažení zde

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informace

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Povinně zveřejňované informace podle daňového řádu

ke stažení zde

Schéma ÚMČ Brno - Vinohrady

Organizační struktura MČ Vinohrady

ke stažení zde

Kotlíková dotace

S výměnou zastaralého kotle pomůže kotlíková dotace

ke stažení zde

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva - Seznam prioritních měst a obcí

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva

ke stažení zde

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva - Základní pravidla

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva

ke stažení zde

Uzavření parkoviště na ulici Besední

Od 1. 7. 2015 bude zcela uzavřeno parkviště se závorovým systémem na ulici Besední.

ke stažení zde

ENERGO 2015 - výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech pod označením ENERGO 2015.

ke stažení zde

Pravidla odtahů vozidel při blokovém čištění

Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. pro statutární město Brno na základě Mandátní smlouvy č. 6/2011 a to dle §19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

ke stažení zde

Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Počet písemných žádostí o informace podaných

ke stažení zde

Výsledky voleb do zastupitelstva 2014

Ve volbách do zastupitelstva obce Brno-Vinohrady okres Brno-město konancýh ve dnech 10. - 11. 10. 2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.

ke stažení zde