Úřední deska

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané: "Obytný soubor Šedova I. etapa, k.ú. Židenice"

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení

ke stažení zde

Výběrové řízení - provozní technik správy bytového a nebytového fondu

Výběrové řízení

ke stažení zde

Záměr - udělit souhlas postoupení práv a povinností spojených s pronájmem nebytových prostor

Záměr

ke stažení zde

Výběrové řízení - referent odboru stavebního úřadu

Výběrové řízení

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 11.8.2022 - údržba chodníků 2020,2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 11.8.2022 - údržba chodníků 2020, 2021

Dotaz

ke stažení zde

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Volby

ke stažení zde

Rozpočtové opatření 1 - 9

Rozpočtové opatření

ke stažení zde

Dotaz ze dne 12.8.2022 - elektroinstalace, čidla v obecních domech

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.8.2022 - elektroinstalace, čidla v obecních domech

Informace

ke stažení zde

Rozhodnutí o registraci volebních stran

Rozhodnutí o registraci volebních stran

ke stažení zde

Vrak

Vrak

ke stažení zde

Výběrové řízení - referent odboru stavebního úřadu

poloviční úvazek

ke stažení zde

Vyhlášení výběrového řízení na místo pracovník/ce údržby Odboru investičního a správy bytových domů Úřadu městské části Brno-Žabovřesky ke zveřejnění ostatním městským částem Statutárního města Brn

vyhlášení výběrového řízení na místo pracovník/ce údržby Odboru investičního a správy bytových domů Úřadu městské části Brno-Žabovřesky ke zveřejnění ostatním městským částem Statutárního města Brna.

ke stažení zde

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka

Správce veřejných prostranství a budovy

ke stažení zde

Dotaz ze dne 11.7.2022

Dotaz

ke stažení zde

Popis a sídlo okrsků - Volby do zastupitelstev obcí a do senátu Parlamentu ČR

Volby

ke stažení zde

Závěrečný účet městské části Brno - Vinohrady za rok 2021

Závěrečný účet

ke stažení zde

Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Brno -Vinohrady pro v roce 2022 - 2026

Počet členů ZMČ Brno - Vinohrady

ke stažení zde

Dotaz ze dne 13.5.2022 - hrubé mzdy volených funkcionářů ÚMČ Brno - Vinohrady, volební období 2014 - 2018, 2018 - 2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 13.5.2022 - hrubé mzdy volených funkcionářů ÚMČ Brno - Vinohrady, volební období 2014 - 2018, 2018 -2022

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 8.5.2022 - spotřeba el.energie - Valtická 15 a

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 8.5.2022 - spotřeba el.energie - Valtická 15 a 17

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 5.5.2022 - DiscGolfového hřiště

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 5.5.2022 - DiscGolfové hřiště

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 6.4.2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 6.4.2022

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 5.4.2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 5.4.2022

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Přijetí krizového opatření

Krizové opatření

ke stažení zde

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

Nouzový stav

ke stažení zde

Výroční zpráva o činnosti v poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva

ke stažení zde

Prominutí místního polatku ze psů v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Poplatek za psa

ke stažení zde

Dotaz ze dne 8.3.2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 8.3.2022

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 6.3.2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 6.3.2022

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 4.3.2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 4.3.2022

Odpověď

ke stažení zde

Oznámení k poplatkům ze psů

Oznámení

ke stažení zde

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné událostit

Rozhodnutí

ke stažení zde

Opatření obecné povahy č.1/2022

OOP

ke stažení zde

Dotaz ze dne 13.2.2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 13.2.2022

Odpověď

ke stažení zde

Poskytnutí informace

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.12.2021 č.j.6430

dotaz ze dne 16.12.2021

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 16.12.2021 č.j. 6430

odpověď kybernetická bezpečnost

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 8.11.2021 č.j. 5685

odpověď ve věci Vinohradských trhů

ke stažení zde

Dotaz ze dne 17.12.2021 č.j.6440

dotaz ve věci exekucí

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 17.12.2021 č.j. 6440

odpověď ve věci exekucí

ke stažení zde

Odvolání ze dne 26.11.2021 č.j. 6025

odvolání ve věci PET FALKY

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.12.2021 č.j. 6430 smlouvy

seznam smluv

ke stažení zde

dotaz ze dne 16.12.2021 č.j. 6430 uchovávání dat

dotaz na uchovávání el.dat

ke stažení zde

odpověď na dotaz ze dne 16.12.2021 č.j. 6430 uchovávání dat

uchovávání dat odpověď

ke stažení zde

odpověď na dotaz ze dne 16.12.2021 č.j. 6430 smlouvy

příkazní smlouvy

ke stažení zde

odpověď na dotaz ze dne 16.12.2021 č.j. 6430 smlouvy

příkazní smlouvy

ke stažení zde

Nařízení č.21/2021

Nařízení

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 16.12.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.12.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 16.12.2021

Odpověd

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.12.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.12.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 16.12.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 26.11.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 26.11.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 30.11.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď n dotaz ze dne 30.11.2021

Odpověď

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.20/2021

OZV

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 13.12.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 1.12.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 1.12.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 13.12.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 1.12.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 1.12.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 26.11.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 26.11.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 12.11.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.11.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 10.11.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 10.11.2021 2.

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 8.11.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 8.11.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 20.10.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 1.11.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 1.11.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 26.10.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 25.10.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

ke stažení zde

Dotaz ze dne 25.10.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 25.10.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 25.10.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 20.10.2021

Dotaz

ke stažení zde

Sdělení o technické chybě v OZV č.14/2021

OZV

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 6.10.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 6.10.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 15.9.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Nařízení

kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení

ke stažení zde

Informace Českého telekomunikačního úřadu

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 25.8.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 25.8.2021

Informace

ke stažení zde

obecně závazná přihláška

od 1.1.2022

ke stažení zde

žádost o informaci ze dne 21.7.2021

V souladu se zákonem č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím se žádostí o informaci ve věci plánované výstavby ,, Multifunkčního sportovního centra se zaměřením na lední hokej“ na Vinohradech

ke stažení zde

žádost o informaci ze dne 21.7.2021

V souladu se zákonem č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím se žádostí o informace ve věci využití Kulturního sálu na Pálavském nám. 2

ke stažení zde

Rozhodnutí

stav nebezpečí

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 14.7.2021

žádost o poskytnutí informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 7.7.2021

Dotaz

ke stažení zde

Výzva k doplnění žádosti ze dne 21.6.2021

Výzva

ke stažení zde

Ŕozhodnutí k žádosti ze dne 21.6.2021

Rozhodnutí

ke stažení zde

Doplnění žádosti ze dne 21.6.2021

Doplnění žádosti

ke stažení zde

Odvolání proti odmítnutí podání informace dle zákona č.106/1999 Sb.ze dne 31.5.2021

Odvolání

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 18.5.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 24.5.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 24.5.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 19.5.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 18.5.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 18.5.2021 2.

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 18.5.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 17.5.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 17.5.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 5.5.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 5.5.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 9.4.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 9.4.2021 2.

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 9.4.20201

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 9.4.2021 2.

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 24.3.2021

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Odpoveď na dotaz ze dne 24.3.2021

Odpověď na dotaz ze dne 24.3.2021

ke stažení zde

Veřejná vyhláška OOP- blokové čistění 2021

blokové čištění

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 15.3.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 15.3.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 12.3.2021

dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.3.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 19.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 19.1.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.1.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 13.1.2021

Odpověď

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 13.1.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 13.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Přehled žádosti o informace dle zákona č.106/1999 Sb.za rok 2020

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 12.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 8.1.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 8.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze den 7.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 7.1.2021

Odpověď na dotaz ze dne 7.1.2021

ke stažení zde

Dotaz ze dne 22.5.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 25.3.2020

Odpověď

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 11.3.2020

Informace

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 7.2.2020

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 7.2.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 27.1.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 27.1.2020

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze den 6.1.2020

Žádost

ke stažení zde

Odpovědˇna dotaz ze dne 6.1.2020

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 19.8.2019

Dotaz podle z.č. 106/1999

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 16.7.2019

Odpověď na dotaz ve věci sociálních pohřbů

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.7.2019

Dotaz podle z.č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Návrh zadání změn územního plánu města Brna, 44. soubor

Návrh zadání změn Územního plánu města Brna včetně orientačního vymezení řešených území bude vystaven v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti č. 360 ve III. podlaží, Kounicova 67, Brno a na úředních deskách města a městských částí v termínu od pondělí 21. 8. 2017 do středy 20. 9. 2017

ke stažení zde

Informace - poplatek za psa

Poplatek za psa

ke stažení zde

Zásady poskytování dotací a příspěvků

Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna Brno - Vinohrady

ke stažení zde

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informace

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace o ÚMČ Brno-Vinohrady

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Povinně zveřejňované informace podle daňového řádu

ke stažení zde

Schéma ÚMČ Brno - Vinohrady

Organizační struktura MČ Vinohrady

ke stažení zde

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva - Základní pravidla

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva

ke stažení zde

Uzavření parkoviště na ulici Besední

Od 1. 7. 2015 bude zcela uzavřeno parkviště se závorovým systémem na ulici Besední.

ke stažení zde

ENERGO 2015 - výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech pod označením ENERGO 2015.

ke stažení zde

Pravidla odtahů vozidel při blokovém čištění

Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. pro statutární město Brno na základě Mandátní smlouvy č. 6/2011 a to dle §19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

ke stažení zde

Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Počet písemných žádostí o informace podaných

ke stažení zde