Návštěvní řád pro hřiště Velkopavlovická

Nové dětské hřiště Velkopavlovická je nyní otevřeno.

Bytový odbor 2018-2022

na konci volebního období se sluší shrnout nejdůležitější záležitosti v oblasti péče o obecní bytový fond. Během celého volebního období jsme se vám snažili pravidelně přiblížit všechny podstatné záležitosti, akce a změny, které se týkaly obecního bydlení. V letech 2018-2022: - po celou dobu jsme udrželi stejnou výši nájemného, nezvyšovali jsme

Věž s ptačími hnízdy ve výstavbě. Na konci Velkopavlovické se buduje velký hrací prvek.

Šest a půl metrů vysoký lanový prvek Věž s ptačími hnízdy je čerstvě vztyčen a zabetonován. Celé staveniště je oploceno. Obracíme se s prosbou na rodiče, aby upozornili děti o zákazu vstupu, dokud beton neztuhne. V případě lezení na věž by v této době mohlo dojít ke zřícení celé stavby a vážnému úrazu. O otevření a zpřístupnění hracího prvku budeme informovat.

Vážený pane starosto \ Vážená paní starostko, dovoluji si Vás informovat o zahájení topné sezóny, ke kterému přistoupíme v pondělí 19. 9. 2022. Během tohoto dne budeme postupně natápět celý systém CZT

Vážený pane starosto \ Vážená paní starostko, dovoluji si Vás informovat o zahájení topné sezóny, ke kterému přistoupíme v pondělí 19. 9. 2022. Během tohoto dne budeme postupně natápět celý systém CZT. V případě, že se venkovní teploty opět zvýší a předpověď počasí bude ukazovat dlouhodobější příznivější charakter, vytápění opět přerušíme. S pozdravem Jiří Klíč, BA (Hons) Vedoucí odboru prodeje tepla a energií

Informace k volbám pro cizince

Informace k volbám pro cizince

Další informace k dění v MČ

Zobrazit kompletní výpis