Termíny zasedání

Termíny ZMČ Brno-Vinohrady na rok 2022

Termín                                                                                                  Zasedání
 

7.3.2022                                                                                           XIV. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

13.6.2022                                                                                        XV. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

19.9.2022                                                                                        XVI. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

24.10.2022                                                                                      Ustanovující zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

12.12.2022                                                                                       I. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

začátek zasedání vždy v 17,00 hodin.
Termíny ZMČ Brno-Vinohrady na rok 2023

Termín                                                                                     Zasedání
23.1.2023                                                                                         II. zasedání ZMČ Brno-Vinohrady

20.3.2023                                                                                         III. zasedání ZMČ Brno-Vinohrady

19.6.2023                                                                                         IV. zasedání ZMČ Brno-VInohrady

11.9.2023                                                                                         V. zasedání ZMČ Brno-Vinohrady

11.12.2023                                                                                       VI. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

začátek zasedání vždy v 17:00 hodin.
   
 

Termíny RMČ Brno – Vinohrady – leden- červen 2022

Termín                                                                                                   Zasedání
10.01.2022                                                                                       52. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

31.01.2022                                                                                       53. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

21.02.2022                                                                                       54. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

14.03.2022                                                                                       55. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

04.04.2022                                                                                       56. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

25.04.2022                                                                                       57. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

16.05.2022                                                                                       58. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

06.06.2022                                                                                       59. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

27.06.2022                                                                                       60. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
                                                                 
29.08.2022                                                                                       61. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

12.09.2022                                                                                       62. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

Termíny RMČ Brno – Vinohrady – listopad 2022 - červen 2023

Termín                                                                                                   Zasedání 

23.11.2022                                                                                       2. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

14.12..2022                                                                                      3. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

11.01.2023                                                                                       4. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

01.02.2023                                                                                       5. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

22.02.2023                                                                                       6. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

08.03.2023                                                                                       7. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

29.03.2023                                                                                       8. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

19.04.2023                                                                                       9. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

10.05.2023                                                                                       10. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
                                                                 
31.05.2023                                                                                       11. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

21.06.2023                                                                                       12. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

začátek zasedání vždy v 15:00 hodin