Termíny zasedání

Termíny ZMČ Brno-Vinohrady na rok 2022

Termín                                                                                                  Zasedání
 

7.3.2022                                                                                           XIV. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

13.6.2022                                                                                        XV. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

19.9.2022                                                                                        XVI. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady


začátek zasedání vždy v 17,00 hodin.

 

   
 

Termíny RMČ Brno – Vinohrady – leden- červen 2022

Termín                                                                                                   Zasedání
10.01.2022                                                                                       52. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

31.01.2022                                                                                       53. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

21.02.2022                                                                                       54. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

14.03.2022                                                                                       55. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

04.04.2022                                                                                       56. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

25.04.2022                                                                                       57. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

16.05.2022                                                                                       58. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

06.06.2022                                                                                       59. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

27.06.2022                                                                                       60. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
                                                                 
29.08.2022                                                                                       61. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

12.09.2022                                                                                       62. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady