Termíny zasedání


Termíny ZMČ Brno-Vinohrady na rok 2023

Termín                                                                                     Zasedání
23.1.2023                                                                                         II. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

20.3.2023                                                                                         III. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

19.6.2023                                                                                         IV. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

29.6.2023                                                                                         mimořádné ZMČ Brno - Vinohrady

11.9.2023                                                                                         V. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

11.12.2023                                                                                       VI. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

začátek zasedání vždy v 17:00 hodin.

Termíny ZMČ Brno-Vinohrady na rok 2024

Termín                                                                                     Zasedání
29. 01. 2024                                                                                         VII. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

18. 03. 2024                                                                                         VIII. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

17. 06 2024                                                                                           IX. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

16. 09. 2024                                                                                           X. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

16. 12. 2024                                                                                           XI. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

začátek zasedání vždy v 17:00 hodin.
 
   
Termíny RMČ Brno – Vinohrady –červenec 2023 - prosinec 2023
Termín                                                                                                   Zasedání 


13.07.2023                                                                                       mimořádná Rada m.č. Brno - Vinohrady

26.07.2023                                                                                       13. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

30.08.2023                                                                                       14. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

20.09.2023                                                                                       15. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

11.10.2023                                                                                       16. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

01.11.2023                                                                                       17. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

15.11.2023                                                                                       18. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

29.11.2023                                                                                       19. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

13.12.2023                                                                                       20. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

začátek zasedání vždy v 15:00 hodin                                                                                               
 
Termíny RMČ Brno – Vinohrady – leden - červen 2024
Termín                                                                                                   Zasedání 

17. 01. 2024                                                                                       21. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

31. 01. 2024                                                                                       22. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

21. 02. 2024                                                                                       23. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

13. 03. 2024                                                                                       24. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

03. 04. 2024                                                                                       25. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

24. 04. 2024                                                                                       26. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

15. 05. 2024                                                                                       27. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

05. 06. 2024                                                                                      28. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

26. 06. 2024                                                                                       29. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
                                                                 

začátek zasedání vždy v 15:00 hodin