Termíny zasedání

Termíny ZMČ Brno-Vinohrady na rok 2021

Termín                                                                                                  Zasedání
 

15.3.2021                                                                                        X. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

14.6.2021                                                                                        XI. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

13.9.2021                                                                                        XII. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

13.12.2021                                                                                      XIII. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

začátek zasedání vždy v 17,00 hodin.

Termíny RMČ Brno – Vinohrady – leden- červen 2021

Termín Zasedání
18.01.2021 36. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
08.02.2021 37. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
01.03.2021 38. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
22.03.2021 39. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
12.04.2021 40. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
03.05.2021 41. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
24.05.2021 42. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
07.06.2021 43. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady 
28.06.2021 44. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady