Odbor bytový a všeobecný

Kontakty:

Ing. Eva Králíčková – vedoucí odboru, krizové řízení, dveře č. 6, tel.: 511 189 010
e-mail: kralickova@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:


Bc. Kateřina Švábenská – bytové hospodářství, místní poplatky (užívání veřejného prostranství), rybářské lístky, zápis do evidence zemědělského podnikatele – dveře č. 12, tel.: 511 189 027
e-mail: svabenska@vinohrady.brno.cz


SPRÁVA DOMŮ, Mikulovská 4, tel.: 602 727 598, 544 231 956, 544 231 957,
e-mail: spravadomu@vinohrady.brno.cz

Radka Bohanesová – vedoucí správy domů, Mikulovská 4, tel.: 544 231 957
e-mail: bohanesova@vinohrady.brno.cz

Alena Zbořilová – technik správy domů, Mikulovská 4, tel.:544 231 957
e-mail: zborilova@vinohrady.brno.cz

Petra Julínková – fakturace, pokladna správy domů, Mikulovská 4, tel.: 544 231 957
e-mail: julinkova@vinohrady.brno.cz

Nataša Hornová– předpis nájemného, nájemní smlouvy, Mikulovská 4, tel.: 544 231 956
e-mail: hornova@vinohrady.brno.cz


Náplň činnosti odboru bytového a všeobecného ÚMČ Brno – Vinohrady je různorodá.
Zahrnuje správu bytových domů svěřených městské části Brno - Vinohrady, hospodaření s byty, nebytovými prostorami, vydávání rybářských lístků, provádění zápisů do evidence zemědělského podnikatele či správu místních poplatků za užívání veřejného prostranství.A K T U Á L N Ě:

Podmínky pro uchazeče před přidělením obecního bytu
 
Vážení občané,
 
Rada m. č. na svém zasedání dne 21.9.2020 schválila, po předchozím projednání v Bytové a dislokační komisi podmínky pro uchazeče před přidělením obecního bytu z pořadníku žadatelů o byt v MČ Brno-Vinohrady.
Nově bude muset žadatel o byt, který dovrší potřebného počtu bodů pro přidělení bytu dokládat následující doklady:
 
1) kopii pracovní smlouvy s potvrzením příjmu za poslední 3 měsíce nebo
OSVČ – kopii daňového přiznání za poslední zdaňovací období nebo
potvrzení o poskytování aktuálních dávek z Kontaktního místa nebo
doklad o registraci na Úřadu práce nebo
rozhodnutí o přiznané výši důchodu (invalidní, starobní, vdovský apod.).
 
2) prokázání skutečného bydlení (např. kopii nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy apod.,)
 
3) výpis z Centrálního registru dlužníků (pro případ dluhů bude stanovena ze strany pronajímatele vratná jistota (kauce) ve výši 2měsíčních nájmů, která bude nájemci vrácena po 1. roce řádného užívání bytu a placení nájemného)
 
4) čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Brnu
 
5) originál aktuálního (ne staršího než 3 měsíce) výpisu z katastru nemovitostí pro osobu žadatele a jeho manželky (manžela).

Příspěvek na výměnu vstupních dveří od bytu v roce 2022,
do výše 5.000, - Kč
 
Vážení nájemníci,
 
pro ty z vás, kteří se rozhodnou pro výměnu vstupních dveří od bytu, nabízí ÚMČ Brno-Vinohrady finanční příspěvek do výše 5. 000,- Kč. Informace na Správě domů, Mikulovská 4.
 
 Každý uvolněný obecní byt v naší MČ prochází generální úpravou


IMG_20211210_114814.jpg
IMG_20211210_114848-(002).jpg

IMG_20211210_114724-(1).jpg
IMG_20211210_114943-(002).jpg
IMG_20211210_114746-(1).jpg