Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum: 

11. 3.2024

Místo:

ÚMČ Brno  -  Vinohrady, společenský sál, Bzenecká 23

 Čas:

17.00 hod.

PROGRAM

1.  Zahájení 

2.  Schválení programu

3.  Schválení ověřovatelů zápisu

4. Vysvětlení skokového zdražení nájemného

5. Vysvětelní způsobu obeznámení nájemníků se zdražením nájemného

6. Objasnění fungování chodu komisí městské části Brno-Vinohrady
 

7.  Rozprava

8.  Závěr
Mgr. Jitka Ivičičová
starostka m.č. Brno - Vinohrady
Datum:              18. 3. 2024

Místo:                 ÚMČ Brno - Vinohrady,  společenský sál, Bzenecká 23

Čas:                     17. 00 hodin

PROGRAM

1.  Zahájení

2.  Schválení programu

3.  Schválení ověřovatelů zápisu

4.  Dotazy, připomínky a podněty občanů Vinohrad

4a) Rozpočtové opatření č.3

5.  Žádost o svěření pozemků p.č. 7652/22  a p.č. 7652/24 v k.ú. Židenie ("kafotunel")

6.  Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno - Vinohrady

7.  Splátkový kalendář úhrada pohledávky dlužné nájemné E.V., Pálavské náměstí

8.  Návrh rozpočtů základní školy , mateřských škol městské části Brno - Vinohrady a odpisové plány na rok 2024,
     střednědové výhledy hospodaření


9.  Návrh rozpočtu Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno - Vinohrady.
     příspěvková organizace na rok 2024, plánované odpisy movitého majetku a středědobý výhled hospodaření


10.  Rozbory hospodaření za rok 2023 základní školy a mateřských škol městské části Brno - Vinohrady, schválení
       zlepšeného výsledku hospodaření, přidělení do fondů a účetní závěrka za  rok 2023


11.  Rozbor hospodaření za rok 2023 Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno - Vinohrady,
       příspěvkové organizace, schválení zlepšeného výsledku hospodaření, přidělení do fondů a účetní závěrka za rok 2023


12.  Zpráva o činnosti Rady městské části Brno - Vinohrady

13.  Rozprava

14. Závěr


Mgr, Jitka Ivičičová
starostka m.č. Brno - Vinohrady