Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum: 

20.3 .2023

Místo:

ÚMČ Brno  -  Vinohrady, společenský sál, Bzenecká 23

 Čas:

17.00 hod.

PROGRAM

1.  Zahájení 

2.  Schválení programu

3.  Schválení ověřovatelů zápisu

4.  Dotazy, připomínky a podněty občanů Vinohrad

5.  Zřízení jednotky  dobrovolných hasičů

6. Rozpočtové opatření č.4

7. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Statut města Brna

8. Žádost o svěření pozemků

9. Rozbor hospodaření za rok 2022 KVIC, schválení zlepšeného výsledku hospodaření, přidělení do fondů
   a účetní závěrka za rok 2022

10. Návrh rozpočtu na rok 2023, plánované odpisy movitého majetku a střednědobý výhled hospodaření

11. Rozbory hospodaření za rok  2022 ZŠ, MŠ městské části Brno - Vinohrady, schválení zlepšeného výsledku
      hospodaření , přidělení do fondů a účetní závěrka za rok 2022

- příloha k bodu 11 - MŠ Bořetická 7
- příloha k bodu 11 - MŠ Prušánecká 8
- příloha k bodu 11 - MŠ Velkopavlovická 15
- příloha k bodu 11 - MŠ Sněhurka  Bořetická 8
- příloha k bodu 11 - ZŠ Mutěnická 23

12.. Návrh rozpočtů ZŠ, MŠ a odpisové plány na rok 2023, střednědobé výhledy hospodaření

13  Dodatek č.3 ke Zřizovací listině KVIC Brno - Vinohrady

14.  Zpráva o činnosti Rady městské části Brno - Vinohrady

15. Rozprava

16. Závěr Mgr. Jitka Ivičičová
starostka m.č. Brno - Vinohrady