Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum:

13.6.2022

Místo:

ÚMČ Brno - Vinohrady, společenský sál, Bzenecká 23

 Čas:

17.00 hod.

PROGRAM

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4.  Závěrečný účet městské části  Brno - Vinohrady za rok 2021

5.  Účetní závěrka městské části Brno - Vinohrady za rok 2021 

6.  Rozpočtové opatření č.5

7.  Rozpočtové opatření č.6

8.  Plnění rozpočtu městské části  Brno - Vinohrady za I. čtvrtletí roku 2022

9.  Plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů k 31.3.2022

10.  Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 8512v k.ú. Židenice  - Velkopavlovická 4

11. Vyjádření k využití předkupního práva k pozemku p.č. 9149/51 v k.ú. Židenice s budovou
č.p. 4287 - Pálavské náměstí 2c


12. Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 9536,9539,9542 a 9545 v k.ú. Židenice -
Mutěnická 1,3,5,7


13. Vyjádření ke směně/prodeji pozemku p.č. 7623/54 v k.ú. Židenice

14. Vyjádření k nabytí a správě pozemků p.č. 7623/19, 7623/21 a 8753/1 v  k.ú. Židenice

15. Dotace z rozpočtu městské části Brno Vinohrady pro oblast sport a volný čas v roce 2022

16. Dotace městské části Brno -Vinohrady pro kulturní oblast v roce 2022

17. Rozbory hospodaření za rok 2021 ZŠ a MŠ  a KVIC m.č. Brno - Vinohrady

-zpráva o FK ZŠ Mutěnická 21 - 2021
- MŠ Prušánecká - rozbory hospodaření  rozvaha
-zpráva o FK MŠ Prušánecká 8 - 2021
- MŠ  Sněhurka Bořetická 26 -2021 - rozbory hospodaření rozvaha
- zpráva o FK MŠ Sněhurka. Bořetická 26
- MŠ Bořetická 7 - 2021  - rozbory hospodaření
- zpráva o FK MŠ Bořetická 7 - 2021
- MŠ Velkopavlovická 15 - 2021  - rozbory hospodaření rozvaha
-zpráva o FK MŠ Velkopavlovická 15 - 2021
- čerpání dotací

- KVIC  Brno -  Vinohrady - rozbor hospodaření
- čerpání dotací

18.  Rozpočty a odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných m.č. Brno - Vinohrady na rok 2022

19.Svěření majetku příspěvkovým organizacím zřízeným m.č. Brno - Vinohrady

20.  Zpoplatnění zvláštního užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

21. Počet podpisů na petice pro nezávislé kandidáty nebo sdružení nezávislých kandidátů ke kandidátním
listinám pro volby do Zastupitelstva MČ Brno - Vinohrady, vytvoření volebního obvodu na území  městské části Brno - Vinohrady pro volby do ZMČ Brno - Vinohrady pro volby konané dnech 23 a 24. září 2022 a stanovení úpočtu členů  ZMČ Brno - Vinohrady pro volební období 2022 -2026


22. Zpráva o činnosti Rady m.. Brno - Vinohrady od XII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno - Vinohrady, konaného dne 13.9.2021


16. Rozprava

17. Závěr