Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum:

13. prosince 2021

Místo:

ÚMČ Brno - Vinohrady, společenský sál, Bzenecká 23

 Čas:

17.00 hod.

PROGRAM

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4.  Rozpočtové opatření č.16

5. Plnění rozpočtu Městské části Brno - Vinohrady za I. - III. čtvrteltí roku 2021

6. Návrh rozpočtu Městské části Brno - Vinohrady na rok 2022

7.  Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 8380/3 v k.ú.Židenice

8. Vyjádření k žádosti o odkup pozemků p.č. 7242/3 a 7796/2 v k.ú. Židenice , ulice Šedova - opakované projednávání

9. Vyjádření k žádosti o odkup pozemku p.č. 7092/3 v k.ú. Židenice, ulice Viniční - opakované projednávání

10. Vyjádření k žádosti o odkup pozemku p.č. 9149/9 v k.ú. Židenice, Pálavské nám 3b

11. Vyjádření k žádosti o odkup pozemku p.č. 8509 v k.ú.Židenice, Velkopavlovická 6

12. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního měsa Brna o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna

13. Novela obecné závazné vyhláššky satitárního města Brna ke spalovaní paliv v nepříznivé smogové situaci 

14. Převod svěřeného majetku MŠ Prušánecká do MŠ Velkopavlovická (konvektomat)

15. Plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů k 30.9.2021

16.  Plán výnosů a nákladů Správy domů  Městské části Brno - Vinohrady na rok 2022

17. Termíny zasedání Zastupitelstva m.č. Brno - Vinohrady pro rok 2021

18. Závěr