Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum: 

23.1.2023

Místo:

ÚMČ Brno - Vinohrady, společenský sál, Bzenecká 23

 Čas:

17.00 hod.

PROGRAM

1.  Zahájení 

2.  Schválení programu

3.  Schválení ověřovatelů zápisu

4.  Dotazy, připomínky a podněty občanů Vinohrad

5.  Rozpočtové opatření č.1

6. Vyjádření k budoucí správě pozemků p.č. 8438/17, 7747/68 a 7966/39 v k.ú. Židenice

7.  Návrh zbytného majetku statutárního města Brna

8. Zpráva o činnosti Rady m.č. Brno-Vinohrady od I. Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady, konaného dne 12.12.2022

9.   Rozprava 

10.  Závěr 


 Mgr. Jitka Ivičičová

 starostka m.č. Brno - Vinohrady