Úsek bytového hospodářství

Kontakty:

Předsedou se stal Ing. Eva Králíčková – vedoucí odboru, dveře č. 6, tel.:511 189 010
e-mail: kralickova@vinohrady.brno.cz

Pracovníci

Bc. Kateřina Švábenská – bytové hospodářství – dveře č. 12, tel.: 511 189 027

e-mail: svabenska@vinohrady.brno.cz

Radka Bohanesová – vedoucí správy domů, Mikulovská 4, tel.: 544 231 957
e-mail: bohanesova@vinohrady.brno.cz

Alena Zbořilová – technik správy domů, Mikulovská 4, tel. : 544 231 957
e-mail: zborilova@vinohrady.brno.cz

Petra Julínková  – fakturace, pokladna správy domů, Mikulovská 4, tel.: 544 231 957
e-mail: julinkova @vinohrady.brno .cz

Nataša Hornová – předpisného, ​​​​nájemní smlouvy, Mikulovská 4, tel.: 544 231 956
e-mail: hornova@vinohrady.brno.cz 

Denní program:

Správa domů se sídlem na Mikulovské 4 zajišťuje:

 • správa domů ve vlastnictví města, které má městská část svěřeny
 • údržba bytového fondu
 • evidence domů, bytů
 • důkazy nájemních smluv s nájemci bytů a nebytových prostor
 • vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů
 • sestavuje a předkládá rozpočet správy domů
 • bytové  domy svěřené do správy m. C. Brno – Vinohrady

Formulář:

Žádost o byt
Prodlouzeni-zadosti-o-pronajem-obecniho-bytu-na-rok-….docx
Přechod nájmu
Dohoda o ukončení nájmu - manžel(ka)
Dohoda o ukončení nájmu nájemce
Dohoda  o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy (výměna bytu )

Právní předpisy:

 • 500/2004 Sb., správní řád
 • 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • Pravidla-pronajmu-bytu - DŮLEŽITÉ
 • 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty