Úřední deska

Rozpočtové opatření 1 - 5

Rozpočtové opatření

ke stažení zde

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

ke stažení zde

Rozpočtové opatření 1 - 21

Rozpočtové opatření

ke stažení zde

Rozpočet 2024

Rozpočet 2024

ke stažení zde

Střednědobý výhled rozpočtu městské části na období 2025-2029

Rozpočet

ke stažení zde

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2023 ze dne 11.7.2023 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rozhodnutí

ke stažení zde

Závěrečný účet městské části Brno - Vinohrady za rok 2022

Rozpočet 2022

ke stažení zde

Rozpočet 2023

rozpočet

ke stažení zde

Zásady poskytování dotací a příspěvků

Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna Brno - Vinohrady

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace o ÚMČ Brno-Vinohrady

ke stažení zde

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informace

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Povinně zveřejňované informace podle daňového řádu

ke stažení zde

Schéma ÚMČ Brno - Vinohrady

Organizační struktura MČ Vinohrady

ke stažení zde