Úřední deska

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části na období 2024 - 2028

Návrh střednědobého výhledu

ke stažení zde

Návrh rozpočtu m.č. Brno - Vinohrady na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023

ke stažení zde

Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky

Volba prezidenta

ke stažení zde

Informace o počtu a sídla volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 13.a 14. ledna 2023, případně II. kolo 27. a 28. ledna 2023

Volba prezidenta

ke stažení zde

Rozpočtové opatření č. 1-14

Rozpočtové opatření č. 1-14

ke stažení zde

Závěrečný účet městské části Brno - Vinohrady za rok 2021

Závěrečný účet

ke stažení zde

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022

ke stažení zde

Zásady poskytování dotací a příspěvků

Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna Brno - Vinohrady

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace o ÚMČ Brno-Vinohrady

ke stažení zde

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informace

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Povinně zveřejňované informace podle daňového řádu

ke stažení zde

Schéma ÚMČ Brno - Vinohrady

Organizační struktura MČ Vinohrady

ke stažení zde