Úřední deska

Záměr - rozšířit pachtovní smlouvu o pachtýře k pozemkům p.č. 7366/1 a p.č.7366/2 v k.ú.Židenice

Záměr

ke stažení zde