Senior klub

Senior klub na sídlišti Brno - Vinohrady byl založen 2. února 1992. U jeho zrodu byli a mezi rodiče – zakladatele tudíž patří tehdejší ředitel KVIC CLUBu Jiří Šesták a paní Radoslava Nezhybová, Anna Krásová, Anežka Rybníčková, Drahomíra Žáková, pan Ladislav Wohlgemuth a vedoucí pracovnice sociálního odboru ÚMČ paní Anna Nováková. Od samého počátku existence je činnost Senior klubu finančně i materiálně nepřetržitě podporována zastupitelstvem a vedením Úřadu městské části Brno – Vinohrady.

První vedoucí Senior klubu se stala paní Nezhybová a první akcí pro seniory byla vycházka do Líšně a tamního zámečku 8. února 1992.

V květnu 1993 byl schválen klubový znak – čtyřlístek (dne 14. 2. 2006 Rada MČ Brno – Vinohrady odsouhlasila užívání vinohradského znaku se čtyřlístkem v rámci činnosti Senior klubu). V srpnu roku 1993 se klub stěhoval do vlastní klubovny v Domě pečovatelské služby Bzenecká 19, v níž sídlí dodnes.

V roce 1993 se ujal vedení klubu Ing. Hiekl a v listopadu 1994 převzali jeho vedení manželé Miloslava a Ing. Jindřich Moudří, kteří věnovali činnosti klubu mnoho času a značné úsilí, což se projevilo i ve vzrůstajícím počtu docházejících členů klubu. Zasloužili se zejména i o rozšíření a dovybavení klubových místností.

Z vedení klubu odstoupili ze zdravotních důvodů po více než deseti letech a od srpna 2004 od nich převzala pomyslné žezlo či štafetu paní Eliška Čtvrtečková. V roce 2011 vedení klubu převzal Ing. Luděk Hodboď, přičemž na zajišťování akcí se podílí celá řada členů „týmu“.

Senioři se tradičně scházejí v klubovně každé úterý a čtvrtek kolem 14,30, klubové akce začínají zpravidla v 15 hodin. Program Senior klubu je zveřejňován každý měsíc ve vinohradském INFORMU a od roku 2010 i na webových stránkách ÚMČ Brno – Vinohrady. Je rozmanitý – zahrnuje nejen naučné i zábavné přednášky o historii, hudbě, knihách, sportu, cizích zemích apod., ale i akce, do nichž se aktivně zapojují všichni přítomní. Z nich lze připomenout např. masopustní či mikulášskou besídku, blahopřání ženám k MDŽ, předvánoční posezení, vycházky do „Sherwoodu“ atd. (od roku 2013 i silvestrovské posezení). Mezi tradiční akce tohoto typu patří i pravidelné každoměsíční blahopřání jubilantům, jehož součástí je mj. i vystoupení dětí ze školní družiny ZŠ Mutěnická, blahopřání pana starosty, hudební blahopřání písničkou a pohoštění všech přítomných.
Několikrát do roka se uskutečňují zájezdy na zajímavá místa nejen v rámci Jihomoravského kraje, tradiční jsou i jarní a podzimní návštěvy vinného sklípku.

V roce 2004 byla uzavřena Smlouva o partnerství a spolupráci se seniory z Bratislavy – Vajnor, při jejímž naplňování jsou mj. organizovány vzájemné návštěvy a společné výlety.

Kromě úterků a čtvrtků v klubovně mají již několikaletou tradici pondělní cvičení pro seniory ve společenském sále a páteční kurz počítačové gramotnosti pro seniory na počítačové učebně ZŠ Mutěnická. Od poloviny roku 2014 působí v rámci klubu i kroužek patchworku a od podzimu 2014 běží i čtvrteční konverzační zdokonalovací kurzy angličtiny pro seniory v malé klubovně Bzenecká 21. Přivítáme i další náměty pro možné rozšíření naší činnosti.

Dveře SENIOR KLUBU jsou otevřeny pro všechny příchozí, kteří mají zájem o jakoukoli akci v rámci našeho programu. A proto Vás zveme – přijďte mezi nás. Najdete nás na adrese Brno – Vinohrady, Bzenecká 19. 

Ing. Luděk Hodboď