Aktuální informace odboru

Vážení občané,
 důvodu zásadního personálního oslabení celého úseku OSPOD Vás prosíme o pochopení při vyřizování Vašich záležitostí.
V současné době budeme do konce nouzového stavu řešit pouze věci neodkladné, kdy dochází nebo může docházet k ohrožení dítěte dle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Pro ostatní činnosti a agendu budeme využívat dálkové způsoby komunikace - zejména email, případně telefonické konzultace.
Pokud máte dotaz k Vašim rozjednaným případům, obraťte se prosím na pracovnice OSPOD písemně - obě se Vám budou snažit na vaše připomínky či dotazy odpovědět. Telefonní linky jsou nyní hůře dostupné.


Bc. Kateřina Mrkvová, DiS., referentka úseku sociálně-právní ochrany dětí, III. patro, dveře č. 6, email: mrkvova@vinohrady.brno.cz

Mgr. Petra Pleváková, DiS., referentka úseku sociálně-právní ochrany dětí, III. patro, dveře č. 7, 
email: plevakova@vinohrady.brno.cz

Podotýkáme, že péče o dítě je zahrnuta do výjimek z vládních opatření a lze tedy děti bez problémů převážet mezi okresy i kraji (lépe je mít s sebou čestné prohlášení).