Mapa dětských hřišť a sportovišť

Tyto stránky ve zkušebním provozu budou sloužit k poskytnutí přehledných informací o hřištích a školských zařízeních v gesci městské části Brno Vinohrady.  V roce 2020 bylo realizováno workoutové hřiště. Dětská hřiště jsme doplnili o 10 nových herních prvků, nejnověji velkou pyramidu na Valtické. Tím se snažíme přispívat k realizaci volnočasových aktivit zejména obyvatel Vinohrad.
prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. - místostarosta
Petra Vrabcová - odbor tajemnice
Legenda:
Dětské hřiště
Sportoviště
Školy
Psí výběh