Mapa dětských hřišť a sportovišť

Následující stránky slouží k poskytnutí základních přehledných informací o hřištích a školských zařízeních zejména v gesci městské části Brno Vinohrady. V roce 2020 bylo realizováno workoutové hřiště. Dětská hřiště jsme doplnili o 10 nových herních prvků, nejnověji velkou pyramidu na Valtické.  V roce 2021 byly oba výběhy - hřiště  pro psy doplněny o nové agility prvky.   Je naší snahou přispívat k realizaci volnočasových aktivit především obyvatel Vinohrad.
prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. - místostarosta
Petra Vrabcová - odbor tajemnice
Legenda:
Dětské hřiště
Sportoviště
Školy
Psí výběh