Příspěvkové organizace

mutenicka.jpg

Základní škola, Mutěnická 23, Brno, příspěvková organizace

ředitelka: Mgr. Magda Střelská
zástupce ředitelky: Mgr. Jaromír Špaček
zástupce ředitelky (2. stupeň): Mgr. Jan Kořének
tel.: 544 210 893
školní kuchyně: 544 210 894
e-mail: info@zsmutenicka.cz
web: www.zsmutenicka.cz
3.jpg

Mateřská škola Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace

ředitelka: Petra Ryndová 
zástupce: Bc. Hana Svobodová 
tel.: 515 547 218
e-mail: msboreticka7@vinohrady.brno.cz
web: www.msboreticka-brno.cz

Mateřská škola Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace

ředitelka: Zuzana Davidová  
zástupce: Iva Zouharová
tel.: 544 210 882 
​e-mail: msprusanecka@skolyjm.cz  
web: www.msprusanecka.cz 
 

Mateřská škola Sněhurka, Bořetická 26, Brno, příspěvková organizace

ředitelka: Mgr.  Hana Nespěšná
zástupce: Soňa Plavcová
tel.: 544 210 883
e-mail: snehurka@vinohrady.brno.cz
web: www.mssnehurka.cz
5.jpg

Mateřská škola Velkopavlovická 15, Brno, příspěvková organizace

ředitelka: Simona Halvová
zástupce: Pavlína Oujezská 
tel.: 544 210 868 
e-mail: msvelkopavlovicka@vinohrady.brno.cz​
web: www.msvelkopavlovicka.cz

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části
Brno-Vinohrady, příspěvková organizace (KVIC)

Mutěnická 21, 628 00  Brno
ředitel: Mgr. Nikola Vasilevská DiS. tel.: 544 216 529
e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz 
web: www.kvicvinohradybrno.cz
         www.domecekvinohradybrno.cz