Úřední deska

Nařízení

kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení

ke stažení zde

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodové úpravy

ke stažení zde

Pozvánka na 1. zasedání OVK

Pozvánka

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - OOP - Bořetická 17

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci . Velkopavlovická 17

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

obecně závazná přihláška

od 1.1.2022

ke stažení zde

Rozhodnutí

Stav nebezpečí

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č. 7/2021

OZV

ke stažení zde

Veřejná vyhláška OOP- blokové čistění 2021

blokové čištění

ke stažení zde

Nařízení pracovní povinnosti

nařízení

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č. 29/2020

OZV

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č. 30/2020

OZV

ke stažení zde

Nařízení 27/20

Nařízení

ke stažení zde

Nařízení 28/2020

Nařízení

ke stažení zde

Nařízení č. 25/2020

Nařízení č. 25/2020, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 9/2019

ke stažení zde

Nařízení č. 22/2020

Příloha je z důvodu velkého množství dat na webových stránkách https://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=41022&typ=4.

ke stažení zde

nařízení 23/2020

Nařízení č. 23/2020

ke stažení zde

Návrh zadání změn územního plánu města Brna, 44. soubor

Návrh zadání změn Územního plánu města Brna včetně orientačního vymezení řešených území bude vystaven v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti č. 360 ve III. podlaží, Kounicova 67, Brno a na úředních deskách města a městských částí v termínu od pondělí 21. 8. 2017 do středy 20. 9. 2017

ke stažení zde