Úřední deska

Veřejná vyhláška - OOP -Pálavské nám.

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - OOP - ul.Šedová

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Nařízení 21/22

Nařízení

ke stažení zde

Opatření obecné povahy č.1/2022

OOP

ke stažení zde

Nařízení č.21/2021

Nařízení

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.20/2021

OZV

ke stažení zde

Sdělení o technické chybě v OZV č.14/2021

OZV

ke stažení zde

Nařízení

kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení

ke stažení zde

obecně závazná přihláška

od 1.1.2022

ke stažení zde

Veřejná vyhláška OOP- blokové čistění 2021

blokové čištění

ke stažení zde

Návrh zadání změn územního plánu města Brna, 44. soubor

Návrh zadání změn Územního plánu města Brna včetně orientačního vymezení řešených území bude vystaven v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti č. 360 ve III. podlaží, Kounicova 67, Brno a na úředních deskách města a městských částí v termínu od pondělí 21. 8. 2017 do středy 20. 9. 2017

ke stažení zde