Úřední deska

Přijetí krizového opatření

Krizové opatření

ke stažení zde

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

Nouzový stav

ke stažení zde

Prominutí místního polatku ze psů v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Poplatek za psa

ke stažení zde

Oznámení k poplatkům ze psů

Oznámení

ke stažení zde

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné událostit

Rozhodnutí

ke stažení zde

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

ke stažení zde

Informace Českého telekomunikačního úřadu

Informace

ke stažení zde

Rozhodnutí

stav nebezpečí

ke stažení zde

Informace - poplatek za psa

Poplatek za psa

ke stažení zde

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva - Základní pravidla

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva

ke stažení zde

Uzavření parkoviště na ulici Besední

Od 1. 7. 2015 bude zcela uzavřeno parkviště se závorovým systémem na ulici Besední.

ke stažení zde

ENERGO 2015 - výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech pod označením ENERGO 2015.

ke stažení zde

Pravidla odtahů vozidel při blokovém čištění

Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. pro statutární město Brno na základě Mandátní smlouvy č. 6/2011 a to dle §19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

ke stažení zde