Odbor finanční a výstavby

Kontakty:

Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru, dveře č. 5, tel.: 511 189 009,
e-mail: pekarek@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:

Bc. Jana Malá – účetní hlavní činnosti,  dveře č. 7, tel. 511 189 011,                      
e-mail: mala@vinohrady.brno.cz

Bc. Marcela Antálková – účetní hospodářské činnosti (bytové hospodářství), 
dveře č. 7, tel. 511 189 011, e-mail: antalkova@vinohrady.brno.cz

Markéta Ošlejšková, DiS. – tomboly, veřejné sbírky, cenová kontrola, majetek, poplatky, stavební úřad; dveře č. 8, tel. 511 189 012, e-mail: oslejskova@vinohrady.brno.cz

Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. – vedoucí stavebního úřadu, dveře č. 13, tel.: 511 189 017,
e-mail: kovarova@vinohrady.brno.cz

Bc. David Směšný – silniční hospodářství, doprava, speciální stavební úřad, evidenční čísla, dveře č. 4, tel.: 511 189 008, e-mail: smesny@vinohrady.brno.cz

Ing. Iva Auerová -životní prostředí, veřejná zeleň, dětská hřiště,  dveře č. 4, tel. 511 189 016,   
e-mail: auerova@vinohrady.brno.cz


Náplň činností Odboru finančního a výstavby ÚMČ Brno-Vinohrady je značně různorodá.
Zahrnuje správu a vedení rozpočtu městské části, vedení účetnictví, správu místních poplatků, správu vybraného majetku, svěřeného městské části Brno-Vinohrady, správu a údržbu zeleně, dětských hřišť a dalších veřejných ploch, správu místních a účelových komunikací. Součástí odboru je obecný i speciální stavební úřad.