Vítání občánků

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace
Vítání občánků

4. Základní informace k životní situaci
Vítání občánků je pořádáno pro děti zpravidla do jednoho roku věku s trvalým bydlištěm v městské části Brno – Vinohrady a probíhá ve společenské místnosti (zasedací místnost zastupitelstva) v přízemí budovy radnice, a to v závislosti na zájmu rodičů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
zákonný zástupce dítěte

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Na obřad je dítě a jeho rodina pozvána na základě projeveného zájmu zákonných zástupců (telefonicky, písemně či osobně).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Telefonicky, písemně či osobně sdělit zájem o účast na obřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Statutární město Brno, Úřad městské části města Brna, Brno – Vinohrady, Odbor sociálních věcí, školství a kultury

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor sociálních věcí, školství a kultury 
Velkopavlovická 25
628 00  BRNO
Bc. Věra Střelcová, referentka odboru, 3. patro, č. dveří 4
Telefon: 511 189 014
e-mail: strelcova@vinohrady.brno.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 hodin – 17:00 hodin, polední přest. 11.15 – 11.45, naprosto postačuje telefonické oznámení

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
průkaz totožnosti, rodný list dítěte

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Vítání občánků se koná cca 4 x do roka, zájemci jsou zařazeni vždy na nejbližší termín.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Rodinní příslušníci.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Dostavit se v přiměřeném společenském oděvu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
email: strelcova@vinohrady.brno.cz, podatelna@vinohrady.brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
samostatná působnost městské části, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
Nejsou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny
Žádné

21. Nejčastější dotazy
Jak dlouho trvá obřad? Obřad trvá cca 30 minut.
Kolik příbuzných se může zúčastnit? Optimálně do 10 osob za každou rodinu.

22. Další informace
---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
---

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
---

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Statutární město Brno, Úřad městské části města Brna, Brno - Vinohrady, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, vedoucí odboru Bc. Mgr. Tomáš Kratochvíl

26. Kontaktní osoba
Bc. Věra Střelcová, referentka odboru

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 7. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 7. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.