Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

1. Identifikační číslo:  

2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:
Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

4. Základní informace k životní situaci: 
Zvláštní příjemce důchodu je fyzická osoba, zpravidla rodinný příslušník, která je na základě ustanovení obce zmocněna přijímat a hospodařit s dávkami důchodového pojištění (důchodem) za oprávněného příjemce této dávky, který není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen samostatně přebírat svůj důchod.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 
Občan, zákonný zástupce, rodinný příslušník

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádost si může podat příjemce dávky důchodového zabezpečení mající trvalý pobyt na území statutárního města Brna, MČ Brno – Vinohrady, nebo jeho zákonný zástupce nebo rodinný příslušník. Na základě podané žádosti je řešena nezbytnost ustanovení zvláštního příjemce sociálním šetřením. V oprávněném případě je vydáno rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 
Osobně podat žádost (formulář) na níže uvedené instituci. 

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Statutární město Brno, Úřad městské části města Brna, Brno – Vinohrady, Odbor sociálních věcí, školství a kultury

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor sociálních věcí, školství a kultury 
Velkopavlovická 25
628 00  BRNO

Bc. Věra Střelcová, 3. patro, č. dveří 4
Telefon: 511 189 014
e-mail: strelcova@vinohrady.brno.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 hodin – 17:00 hodin, polední přest. 11.15 – 11.45

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Písemná žádost na předepsaném formuláři, občanský průkaz dosavadního příjemce důchodu, občanský průkaz případného zvláštního příjemce, aktuální důchodový výměr dosavadního příjemce důchodu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.pdf  

Formulář je k dispozici v kanceláři č. 4 na Odboru sociálních věcí, školství a kultury ÚMČ nebo na internetových stránkách městské části.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů od podání žádosti. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Oznámit ÚMČ všechny případné změny mající vliv na ustanovení zvláštního příjemce.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
viz Kontakty

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 

18. Jaké jsou související předpisy:
Nejsou

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Magistrátu města Brna prostřednictvím zdejšího ÚMČ.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny:
žádné

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky: www.mpsv.cz 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Statutární město Brno, Úřad městské části města Brna, Brno - Vinohrady, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, vedoucí odboru Bc. Mgr. Tomáš Kratochvíl

26. Kontaktní osoba:
Bc. Věra Střelcová, referentka odboru

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1. 7. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován:
1. 7. 2015

29. Datum konce platnosti popisu:
Nestanoveno