Vydání rybářského lístku

1. Identifikační číslo

2. Kód

0105

3. Pojmenování (název) životní situace
Rybářský lístek

4. Základní informace k životní situaci
Rybářský lístek vydává úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu rybáře. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel o vydání rybářského lísku, u osob mladších 15 let jeho zákonný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žádost o vydání rybářského lísku na platném tiskopisu.

8. Na které instituci životní situaci řešit
ÚMČ Brno-Vinohrady

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor bytový a všeobecný

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže)
doklad totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vydání rybářského lístku je k dispozici na odboru bytovém a všeobecném ÚMČ Brno- Vinohrady.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Do 15 let
Roční 50 Kč
Tříletý 100 Kč
Desetiletý 250 Kč
Nad 15 let
Roční 100 Kč
Tříletý 200 Kč
Desetiletý 500 Kč

Poplatek lze uhradit v pokladně ÚMČ Brno-Vinohrady

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
1 den

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon o rybářství 99/2004 Sb. v platném znění
  • Vyhláška 239/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 197/2004 Sb. k provedení
  • Zákon č. 99/2004 Sb.
  • Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat ve lhůtě 15 dnů Odboru vodního a lesního hospodářství MMB, prostřednictvím ÚMČ Brno-Vinohrady

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor bytový a všeobecný ÚMČ Brno-Vinohrady

26. Kontaktní osoba
Ing. Eva Králíčková, Bc. Kateřina Švábenská

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 6. 2015

28. Popis byl naposled aktualizován
30. 6. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace