Užívání veřejného prostranství

1. Identifikační číslo

2. Kód

0104

3. Pojmenování (název) životní situace
Užívání veřejného prostranství

4. Základní informace k životní situaci

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatník – ten, kdo užívá veřejné prostranství

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb nebo reklamních zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
Přihláška k úhradě místního poplatku

8. Na které instituci životní situaci řešit
ÚMČ Brno-Vinohrady

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor finanční a majetkový

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Přihláška k úhradě místního poplatku s přílohou:
při prodeji, poskytování služeb a provozování atrakcí – živnostenský list
při skládkách, umístění reklamních zařízení – situační nákres, příp. souhlas referátu 
životního prostředí apod. V případě umístění např. stavebního materiálu musí být 
v Přihlášce uvedeno přesné místo, plocha a doba záboru. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Přihláška k úhradě místního poplatku je k dispozici na odboru bytovém a všeobecném nebo ke stažení zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatky
Po převzetí rozhodnutí lze poplatek uhradit na účet uvedený v rozhodnutí, příp. v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Vinohrady, rovněž lze uhradit poplatek složenkou. 
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon 565/90 Sb. o místních poplatcích v platném znění
  • Vyhláška města Brna č. 22/10 o místních poplatcích   
  • Zákon 280/2010 Sb. Daňový řád

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podávat ve lhůtě 30 dnů Odboru veřejných služeb Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, prostřednictvím ÚMČ Brno – Vinohrady. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor finanční a majetkový ÚMČ Brno-Vinohrady

26. Kontaktní osoba
Ing. Květoslav Pekárek, Bc. Kateřina Švábenská

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 6. 2015

28. Popis byl naposled aktualizován
30. 6. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace