Jak odhlásit psa

1. Identifikační číslo
 
2. Kód

02 0602

3. Pojmenování (název) životní situace
Jak odhlásit psa?

4. Základní informace k životní situaci
Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost placení poplatku uplynutí měsíce, ve kterém přestal být držitelem psa.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území Brna, m.č. Brno-Vinohrady

6. Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace
Držitel psa (poplatník) odhlašuje psa vyplněním formuláře "Odhlášení psa z evidence" a to osobně na úřadě nebo formulář zašle prostřednictvím pošty.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Vyplněním formuláře.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Brna, Brno- Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Finanční odbor – dv. č. 8
Úřední hodiny PO, ST 8.00-11.00 a 11.30 - 17.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Fyzická osoba platný občanský průkaz, právnická osoba doklady opravňující k jednání. 
Při odhlášení psa z evidence se vrací plechová evidenční známka.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na finančním odboru nebo zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Pokud v průběhu registrace psa vznikly nějaké přeplatky – budou při osobním odhlášení psa pokladnou vyplaceny ihned, jinak poštovní poukázkou. 
Nedoplatky poplatku ze psa je možno uhradit na pokladně nebo poštovní poukázkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Ihned při podání přihlášky, jinak v době třicet dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého správního předpisu se postupuje

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění 
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
vyhláška města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí je možno podat ve lhůtě 30 dnů, po jeho obdržení, Magistrátu města Brna, Malinovského nám.3, Brno, prostřednictvím ÚMČ Brna, Brno-Vinohrady

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pes neodhlášený – správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč 
Nezaplacené poplatky - lze zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy
 
22. Další informace
 
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba
Ing. Květoslav Pekárek, Markéta Ošlejšková, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 1. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 2. 2019

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace