Profil zadavatele

Profil zadavatele na kterém jsou zveřejněny veřejné zakázky od 15. 2. 2019 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách a vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele a vyhláškou č. 260/2016 Sb., stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, naleznete zde.

Zneplatněný profil zadavatele, na kterém jsou zveřejněny veřejné zakázky do 15. 2. 2019 naleznete zde.