Zájezd do Kunštátu a Křetína ...

Prvním cílem byla Jeskyně blanických rytířů, která byla vytesána v pískovcovém bloku na přelomu 20. a 30. let minulého století nadaným samoukem Stanislavem Rolínkem (za vydatné pomoci řady pomocníků), v níž bylo vytesána řada zajímavých soch s historickým námětem včetně sochy svatého Václava.
Jednou z původně vytesaných soch byla před jeskyní i 11 metrů vysoká socha T.G.Masaryka, slavnostně odhalená v roce 1928, bohužel zničená v době okupace.
Nad jeskyní byla v roce 1931 z vytěženého materiálu z jeskyně vybudována i 15 m vysoká Burianova rozhledna, nesoucí jméno podnikatele, který podporoval sochaře Rolínka v jeho tvorbě.
Součástí areálu jeskyně je také zahrádka smyslů a skupiny různě uspořádaných vesměs vtipných sošek různých autorů - některé jsou dokumentovány na fotografiích.
Druhým cílem zájezdu byla modelová železnice Mgr. Bačovského, vybudována v omezeném prostoru v patře rodinného domku v Křetíně. Vzhledem k omezenému prostoru se museli účastníci zájezdu postupně po menších skupinách vystřídat, ale čekání jim bylo zpříjemněno prohlídkou místního barokního kostela a velmi zajímavým komentářem starosty obce, obsahujícím celou řadu zajímovostí z historie obce.
Vzhledem k pokročilé době a nejistému počasí (a po hlasování v autobusu) rozhodl vedoucí o vynechání variantně zvažované návštěvy Boskovic (hlasy pro návštěvu a proti ní byly vyrovnané a tak v každé variantě rozhodnutí by byla polovina účastníků zájezdu neuspokojena ... :-)).