Pletení košíčků z pedigu v klubu ...

... protože se díky instruktáži a pomoci usměvavé, ochotné a optimistické Hanky Žaludové podařilo téměř všem příchozím v průběhu prodlouženého odpoledne v klubu vyrobit vlastníma rukama svůj košíček, který si odnesli na památku domů - a že si nevymýšlím, o tom se můžete přesvědčit na fotografiích ... :-)

PS - a pletení dvou košíčků nebylo dokončeno pouze z časových důvodů, protože jejich tvůrkyně měly bohužel další časový program, který se s pletením překrýval ...