Na koštu vína jsme se nejen bavili, ...

Konkrétně se to vztahuje především na čerstvého devadesátníka Milana Vaňuru, kterého poté, co v sále zahlédl "zahálející" klavír, při pohledu na něj tak silně "svrběly" ruce touhou si na něj zahrát, že v jedné z přestávek hudební produkce cimbálky to nevydržel, zvedl víko klaviatury a začal preludovat.
Potěšil svým uměním všechny, kdož ho v dané části sálu mohli slyšet a poslouchali - a po každé skladbě ho naopak potěšil jejich spontánní potlesk ... :-)
A pak se to opakovalo ještě v dalších pauzách cimbálky - v několika případech Milan Vaňura dokonce hrál také melodie na přání.
Jinak si občas se střídající "hosté" u stolu seniorů užívali pohodu v sále i nabídku vín podobně jako všichni přítomní. Na krátkou chvíli nás navštívil i pan starosta, kterému jsme poděkovali za jeho pozornost i péči ze strany organizátorů akce. Jeho čestný host, senátor Jiří Dušek, pak dokonce přijal naše pozvání a krátce s námi poseděl, čehož jsme využili k popovídání si nejen o senátu a možnostech návštěvy seniorů v něm, ale i o osobnějších věcech a rodinných záležitostech.
Prostě to byla velmi příjemně strávená sobota ... :-)