Blahopřání březnovým jubilantům ...

Mělo na to vliv několik okolností. Především to byly jarní prázdniny dětí, takže jsme nemohli počítat s jejich vystoupením na začátku oslavy, a podstatná byla i nepřítomnost harmonikáře Karla Mifka, který se začátkem týdne podrobil operaci očí (úspěšné) a byl tudíž v domácí péči a rekonvalescenci ... :-)
Třetí okolností pak byla skutečnost, že do klubovny přišla oslavit své narozenny pouze jediná pravidelná návštěvnice klubu a další z očekávaných oslavenců byl bohužel doma v karanténě ... :-(
Ale ani tyto nepříznivé okolnosti neměly negativní vliv na samotný průběh oslavy. Po hudební zdravici a přípitku jsme poblahopřáli ke krásným sedmaosmdesátinám Ludmile Sedlářové (včetně obvyklé písničky na přání) a poté na dálku pozdravili jednadevadesátiletého muzikanta Milana Vaňuru, kterému ještě jednou zahrál a zazpíval hudební blahopřání z loňského roku Zdeněk Sedlář.
Pak už se všichni dočkali očekávaného pohoštění - a protože do klubovny  chodí šikovní a všímaví lidé, paní Věra Pařízková přinesla reproduktor, propojený s chytrým telefonem, a tak v době konzumace pohoštění i po ní klubovnou zněly známé písničky, k nimž se pohodově naladění přítomní svým zpěvem přidávali. A aby to nebylo jednotvárné, čas od času koncertoval na své klávesy i Zdeněk Sedlář ... :-)
Asi jsem se v popisu akce mýlil - toto blahopřání jubilantům nebylo skromnější - bylo spíše jiné, ale přesto přispělo k dobré náladě všech přítomných při jejich odchodu ... :-)