Zamezení zápachu ze Slévárny Heunisch pokračuje a je na dobré cestě

Zamezení zápachu ze Slévárny Heunisch pokračuje a je na dobré cestě
 
Pozitivní zprávu obdržela naše MČ v pondělí 11. července 2022. Ministerstvo životního prostředí ČR potvrdilo rozhodnutí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v záležitosti šíření zápachu ze Slévárny Heunisch v Líšni.
 
Slévárna Heunisch se totiž proti rozhodnutí Odboru životního prostředí JMK odvolala k Ministerstvu životního prostředí ČR, to však rozhodnutí JKM potvrdilo. Od této chvíle musí Slévárna Heunisch započít s kroky vedoucími k odstranění zápachu nejen z vinohradschých ulic.
 
Naše městská část se do zápasu se zápachem pustila od počátku a spolu s občany se se svými poznatky a požadavky pravidelně obracela na Odboru životního prostředí města Brna, na Inspekci životního prostředí, ale zejména na Odbor životního prostředí JMK, který je hlavním orgánem v naplňování čistoty ovzduší.  S majitelem Slévárny Heunisch, jsem se setkal na radnici v době, kdy jeho podnik, ještě nebyl měřeními usvědčen, jako zdroj zápachu. Žádal jsem jej, pokud je původem zápachu jeho Slévárna , nechť zjedná nápravu. Nesjednal.  Poté byl měřeními JMK usvědčen, coby zdroj zápachu, což bylo podstatné pro správní řízení. Důležité bylo též zjištění měřením, že látky vylučované a šířené Slévárnou Heunisch do okolí nejsou zdraví nebezpečné. Ovšem nám stačí, už jen nepříjemný zápach.  Vše je nyní na dobré cestě.  O všech těchto krocích a situacích jsme občany informovali na stránkách Informu.
Pro přehlednost zveřejňujeme tiskovou zprávu i příslušnými odkazy na rozhodnutí JKM Jihomoravský kraj (jmk.cz)
 
 
 
PhDr. Jiří Čejka
starosta