Slavnostní otevření mateřské školy na Bzenecké

31. srpna 2021 proběhlo slavnostní otevření odloučeného pracoviště mateřské školy Prušánecká – tří nových tříd v areálu bývalé základní školy Bzenecká.

Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a kultury MČ Brno-Vinohrady přivítal 1. náměstka primátorky Mgr. Petra Hladíka, starostu PhDr. Jiřího Čejku, místostarostu pro školství, mládež a tělovýchovu prof. MVDr. Petra Dvořáka, CSc., vedoucího odboru školství Magistrátu Města Brna PhDr. Petra Hrušku, MBA, člena rady MČ Brno-Vinohrady Mgr. Ing. Martina Hynšta, tajemnici JUDr. Evu Goláňovou, ředitelku MŠ Zuzanu Davidovou, zástupce projektantů, stavitelů a vinohradských školských zařízení. Projevy přednesli pan starosta, který zdůraznil význam rozšíření MŠ Prušánecká a pan náměstek Hladík, který zdůraznil význam  navýšení počtů tříd pro Město Brno.
Pan starosta s panem náměstkem přestřižením pásky završili přestavbu na nové 3 třídy. Pracovníci městské části, projektanti, stavitelé a kolektiv paní ředitelky Davidové po dobu přibližně roku a půl vytvořili zázemí pro 72 dětí starších 3 let. Většinu z nákladů (více než 17 milionů) hradilo Město Brno, investorem byla MČ – Vinohrady.
 
Součástí slavnostního setkání bylo předání bronzového certifikátu Skutečně zdravá škola, kterého MŠ Prušánecká dosáhla. Věříme, že k získání ještě vyššího ocenění pomůže nové školní hřiště – ekologická zahrada, která se nachází v areálu.
 
Hosté si prohlédli vybavení školky a seznámili se s pedagogickými i technickými pracovnicemi. Vše však ještě není úplně hotové. V současné době probíhá rekonstrukce a zdvojnásobení kapacity kuchyně na MŠ Prušánecká. Náklad přibližně 10 mil. Kč zajišťuje z větší části  MČ Brno-Vinohrady.
Ve svém projevu jsem zejména poděkoval všem, které vybudování nové školky stálo velké úsilí, zejména Ing. Smolíkovi (Garantprojekt), pracovníkům stavební firmy  a paní ředitelce Davidové. Zvláštní poděkování si vedle všech spolupracovníků radnice MČ Brno-Vinohrady zaslouží paní Miroslava Jojová (úsek školství), která zvládla přetěžký úkol administrativního zabezpečení celé akce.
Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.  - místostarosta