Jaká je budoucnost parkování na Vinohradech?

Jaká je budoucnost parkování na Vinohradech?
 
Na tuto otázku se snažilo odpovědět setkání s veřejností, které proběhlo v úterý 25. dubna ve společenském sále Pálava. Náplní celého odpoledne bylo předávání a sdílení informací nejen ohledně samotného parkování, jeho aktuálním stavu a budoucnosti, ale také možnost budoucího zavedení tzv. „Modrých zón“ nebo změny, kterými projdou komunikace naší městské části z důvodu zajištění požární dostupnosti pro vozy IZS.
 
S důležitými informacemi přišla zástupkyně Odboru dopravy MMB Ing. Radka Matuszková, která přiblížila principy rezidentního parkování, pohled hasičů na dostupnost a průjezdnost naším sídlištěm přispěl npor. Ing. Milan Tlamka, velitel hasičské stanice v Brně-Líšni. Po nich dostal prostor zástupce Vinohrad, místostarosta Mgr. Jiří Karásek. Ten popsal vize městské části, ale i limity, které momentálně rychlejšímu zlepšování parkování na Vinohradech brání; i tak ale vyjmenoval celou řadu projektů, které jsou již ve fázi příprav či schvalování.
 
Co důležitého mj. zaznělo?
  • Modré zóny rozhodně nejsou aktuálním tématem pro zavedení v naší městské části a jeho zavedení nyní nepřipadá v úvahu; je ale nutné se na jejich případný příchod po roce 2026 připravit.
  • V rámci úprav provozu budou zřízeny např. na Čejkovické nebo Prušánecké tzv. výhybny.
  • Městská část začne poměrně často využívat k vytvoření nových parkovacích míst trávopanely (např. pod garážemi na Žarošické, Věstonické nebo Čejkovické nebo v okolí křižovatek ve tvaru "T"...).
  • Kde všude by měly vyrůst velkokapacitní parkovací plochy nebo nová parkovací místa (Bzenecká, Velkopavlovická, Věstonická...).
 
Pokud jste na veřejné prezentaci k parkování na Vinohradech chyběli, ale nechcete o důležité informace přijít, můžete si přehrát záznam celého odpoledne na přiloženém videu: https://youtu.be/kuw-FU6v9pI
Všechny důležité informace se dozvíte rovněž z prezentací umístěných na webu městské části.
 
Těšíme se na příští setkání nad tématy, která vás zajímají!
 
Mgr. David Čížek
člen Rady městské části