Budování domovních předávacích stanic

Budování domovních předávacích stanic

Městská část Brno – Vinohrady společně s Teplárnami Brno a.s. zahajuje úpravy systému dálkového vytápění na Vinohradech. V rámci stavebních úprav budou v jednotlivých bytových domech realizovány domovní předávací stanice, které přinesou úspory nákladů na vytápění. V souvislosti s těmito úpravami však dojde ke krátkodobým omezením užívání společných prostor v domech případně i prostor, které jsou pronajaty jednotlivým fyzickým osobám. Podle odhadů prováděcích firem bude  toto omezení trvat po nezbytnou dobu, to je odhadem 4-6 týdnů podle konkrétního místa. Po tuto dobu bude v přízemích či v suterénech jednotlivých domů zvýšený stavební ruch, který s sebou přinese i vyšší hlučnost. Za nepříjemnosti spojené s touto stavební činností se předem omlouváme. Fyzické osoby, jejichž pronajaté prostory budou dočasně dotčeny, již postupně kontaktujeme a domlouváme se na podrobnostech. Výsledkem tohoto krátkodobého nepohodlí však budou úspory na vytápění, což je zcela jistě příznivá zpráva.

Ing. Jiří Pustina
Místostarosta MČ Brno - Vinohrady