Úřední deska

Výběrové řízení - tajemník/ce

Výběrové řízení

ke stažení zde

Výběrové řízení - řidič peč.služby,prac.v soc.službách

Výběrová řízení

ke stažení zde

Veřejná vyhláška -Návrh změny Územního plánu města Brna

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Výběrové řízení - úředník/úřednice vedoucí odboru všeobecného

Výběrové řízení

ke stažení zde

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet 2019

ke stažení zde

Záměr - silnice I/42 Brno v úseku tunel Vinohrady -D1"-posouzení na životní prostředí

Záměr

ke stažení zde

Dotaz doručen dne 12.12.2018

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.12.2018

Odpověď na dotaz ze dne 12.12.2018

ke stažení zde

Výběrové řízení - pro poskytování návratných zápůjček

Výběrové řízení

ke stažení zde

Dotaz ze dne 21.11.2018

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 21.11.2018

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Nařízení č.16,17/2018

Nařízení

ke stažení zde

Nařízení č.16,17/2018

Nařízení

ke stažení zde

Obecné závazná vyhláška č. 15/2018

OZV

ke stažení zde

Střednědobý výhled rozpočtu městské části na období 2020-2024

Střednědobý výhled rozpočtu

ke stažení zde

Obecné závazná vyhláška č. 12,13/2018

OZV

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne29.8.2018

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 29.8.2018

Dotaz

ke stažení zde

Nařízení č.10,11/2018

Nařízení

ke stažení zde

Obecné závazná vyhláška č. 9/2018

OZV

ke stažení zde

OZV 8/2018

OZV

ke stažení zde

Nařízení 6,7 2018

Nařízení

ke stažení zde

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet

ke stažení zde

Dotaz ze dne 7.6.2018

Informace podle zákona č.106/1999 Sb. o sovobodném příástupu k informacím

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 7.6.2018

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Nařízení č.5/2018 - doplnění "Tržní řád"

Nařízení

ke stažení zde

OZV 3/2018 4/2018

Obecně závazné vyhlášky

ke stažení zde

OZV 1/18 a 2/2018

OZV

ke stažení zde

Dotaz ze dne 25.1.2018

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 25.1.2018

Informace

ke stažení zde

Přehled žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2017

Informace

ke stažení zde

Návrh zadání změn územního plánu města Brna, 44. soubor

Návrh zadání změn Územního plánu města Brna včetně orientačního vymezení řešených území bude vystaven v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti č. 360 ve III. podlaží, Kounicova 67, Brno a na úředních deskách města a městských částí v termínu od pondělí 21. 8. 2017 do středy 20. 9. 2017

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 31.7.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 31.7.2017

Dotaz

ke stažení zde

OZV 12/17 a 13/17

OZV

ke stažení zde

Dotaz ze dne 30.5.2017

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 30.5.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 17.5.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 17.5.2017

Dotaz

ke stažení zde

Informace - poplatek za psa

Poplatek za psa

ke stažení zde

Dotaz ze dne 20.3.2017

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 20.3.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 2.3.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 2.3.2017

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 23.2.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 28.2.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 23.2.2017

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 28.2.2017

Dotaz

ke stažení zde

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

Výroční zpráva

ke stažení zde

Dotaz ze dne 5.2.2017

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 23.1.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 27.1.2017

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 27.1.2017

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 23.1.2017

Dotaz

ke stažení zde

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

Výroční zpráva

ke stažení zde

Elektronická evidence tržeb

EET

ke stažení zde

Infolinka pro dotazy k EET

Infolinka pro dotazy k EET

ke stažení zde

Zásady poskytování dotací a příspěvků

Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna Brno - Vinohrady

ke stažení zde

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informace

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace o ÚMČ Brno-Vinohrady

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Povinně zveřejňované informace podle daňového řádu

ke stažení zde

Schéma ÚMČ Brno - Vinohrady

Organizační struktura MČ Vinohrady

ke stažení zde

Kotlíková dotace

S výměnou zastaralého kotle pomůže kotlíková dotace

ke stažení zde

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva - Seznam prioritních měst a obcí

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva

ke stažení zde

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva - Základní pravidla

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení

Dne 26. 6. 2015 podala E.ON Distribuce žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Brno, Rokytova - Vlčnovská stav. úprava NN".

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.6/2015

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/07. zasedání konaném dne 23. 6. 2015 v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška").

ke stažení zde

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č.1/2015

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2015 ze dne 3. července 2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

ke stažení zde

Uzavření parkoviště na ulici Besední

Od 1. 7. 2015 bude zcela uzavřeno parkviště se závorovým systémem na ulici Besední.

ke stažení zde

ENERGO 2015 - výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech pod označením ENERGO 2015.

ke stažení zde

Oznámení pro občany domů Vlčnovská 9,12,14 a 16

Dne 28. 3. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-město, kterým došlo ke změně hranice mezi katastrálními územími k.ú. Maloměřice a k.ú. Židenice.

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.4/2015

Rada města Brna, na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/04 konaného dne 17. 3. 2015, vydává úplné znění této obecně závazné vyhlášky.

ke stažení zde

Nařízení č 5./2015 - Tržní řád

Nařízení č. 5/2015, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení.

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 27. 4. 2015

Na základě vaší žádosti o poskytnutí informace zasílám v příloze usnesení Rady městské části Brno-Vinohrady ve věci veřejné zakázky "Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno-Vinohrady - SEVER".

ke stažení zde

Nařízení č.3/15 - MMB

Nařízení č. 3/2015, kterým se zrušuje nařízení statutárního města Brna č. 2/2006, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra v městské části Brno-střed.

ke stažení zde

Dotaz ze dne 27. 4. 2015

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Pravidla odtahů vozidel při blokovém čištění

Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. pro statutární město Brno na základě Mandátní smlouvy č. 6/2011 a to dle §19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

ke stažení zde

Vyhláška 02/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská poicie podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek.

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 26. 3. 2015

Na základě vaší žádosti o poskytnutí informace vám zasíláme Smlouvu o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení, staveb pro reklamu a reklamy na městských pozemcích.

ke stažení zde

Dotaz ze dne 26. 3. 2015

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 20. 3. 2015

Odpověď na dotaz týkající se rozhodnutí o provozování výherních hracích přístrojů.

ke stažení zde

Dotaz ze dne 20. 3. 2015

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Výroční zpráva za rok 2014 - MMB

Výroční zpráva statutárního města Brna o poskytování informací za rok 2014

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 14. 1. 2015

Na základě vaší žádosti o poskytnutí informace vám zasíláme kopii Smlouvy o dílo o provádění celoroční údržby ploch zeleně, parků, dětských hřišť a sportovišť, chodníků, zpevněných ploch a zastávek MHD v MČ Brno-Vinohrady - SEVER.

ke stažení zde

Dotaz ze dne 14. 1. 2015

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Počet písemných žádostí o informace podaných

ke stažení zde

Přílohy k výroční zprávě za rok 2014 - MMB

Úřady městských částí ve městě Brně

ke stažení zde

Výsledky voleb do zastupitelstva 2014

Ve volbách do zastupitelstva obce Brno-Vinohrady okres Brno-město konancýh ve dnech 10. - 11. 10. 2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.

ke stažení zde