Odbor sociálních věcí, školství a kultury

Kontakty:

Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl – vedoucí odboru, III. patro, dveře č. 3, tel.: 511 189 007
email: kratochvil@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:

Miroslava Jojová, referentka úseku školství, zástupkyně vedoucího odboru, III. patro, dveře č. 1, tel.: 511 189 029
email: jojova@vinohrady.brno.cz

Bc. Věra Střelcová, referentka úseku kultury a sociální péče, III. patro, dveře č. 4, tel.: 511 189 014
email: strelcova@vinohrady.brno.cz

Bc. Kateřina Mrkvová, DiS., referentka úseku sociálně-právní ochrany dětí, III. patro, dveře č. 6, tel.: 511 189 019
email: mrkvova@vinohrady.brno.cz

Ilona Pallasová, referentka úseku sociálně-právní ochrany dětí, III. patro, dveře č. 7, tel.: 511 189 024
email: pallasova@vinohrady.brno.cz

Odbor sociálních věcí, školství a kultury vykonává řadu různorodých agend zejména v sociální oblastí, a to:
Úsek sociálně-právní ochrany dětí a s ním spojené správní, preventivní a poradenské činnosti.
Na úseku sociálních věcí pak odbor zajišťuje péči o osoby omezené ve svéprávnosti, ustanovuje zvláštního příjemce důchodu, poskytuje základní i odborné sociální poradenství, administruje sociální pohřby.
Na úseku školství pak plní činnosti zřizovatele školských příspěvkových organizací, spolupracuje s nimi a koordinuje jejich činnosti.
Na úseku kultury pak odbor zajišťuje agendy vítání občánků, blahopřání jubilantům a zejména spolupracuje s Kulturním, vzdělávacím a informačním centrem (KVIC). Rovněž spolupracuje se Senior Klubem působícím v městské části.