Úřední deska

Dotaz doručen dne 12.12.2018

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.12.2018

Odpověď na dotaz ze dne 12.12.2018

ke stažení zde

Dotaz ze dne 21.11.2018

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 21.11.2018

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne29.8.2018

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 29.8.2018

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 7.6.2018

Informace podle zákona č.106/1999 Sb. o sovobodném příástupu k informacím

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 7.6.2018

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 25.1.2018

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 25.1.2018

Informace

ke stažení zde

Přehled žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2017

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 31.7.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 31.7.2017

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 30.5.2017

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 30.5.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 17.5.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 17.5.2017

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 20.3.2017

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 20.3.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 2.3.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 2.3.2017

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 23.2.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 28.2.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 23.2.2017

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 28.2.2017

Dotaz

ke stažení zde

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

Výroční zpráva

ke stažení zde

Dotaz ze dne 5.2.2017

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 23.1.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 27.1.2017

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 27.1.2017

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 23.1.2017

Dotaz

ke stažení zde

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

Výroční zpráva

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 27. 4. 2015

Na základě vaší žádosti o poskytnutí informace zasílám v příloze usnesení Rady městské části Brno-Vinohrady ve věci veřejné zakázky "Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno-Vinohrady - SEVER".

ke stažení zde

Dotaz ze dne 27. 4. 2015

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 26. 3. 2015

Na základě vaší žádosti o poskytnutí informace vám zasíláme Smlouvu o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení, staveb pro reklamu a reklamy na městských pozemcích.

ke stažení zde

Dotaz ze dne 26. 3. 2015

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 20. 3. 2015

Odpověď na dotaz týkající se rozhodnutí o provozování výherních hracích přístrojů.

ke stažení zde

Dotaz ze dne 20. 3. 2015

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Výroční zpráva za rok 2014 - MMB

Výroční zpráva statutárního města Brna o poskytování informací za rok 2014

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 14. 1. 2015

Na základě vaší žádosti o poskytnutí informace vám zasíláme kopii Smlouvy o dílo o provádění celoroční údržby ploch zeleně, parků, dětských hřišť a sportovišť, chodníků, zpevněných ploch a zastávek MHD v MČ Brno-Vinohrady - SEVER.

ke stažení zde

Dotaz ze dne 14. 1. 2015

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Počet písemných žádostí o informace podaných

ke stažení zde

Přílohy k výroční zprávě za rok 2014 - MMB

Úřady městských částí ve městě Brně

ke stažení zde