Odbor bytový a všeobecný

Kontakty:

Ing. Eva Králíčková – vedoucí odboru, krizové řízení, dveře č. 6, tel.:511 189 010
e-mail: kralickova@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:


Nataša Hornová – bytové hospodářství, místní poplatky (užívání veřejného prostranství), rybářské lístky, zápis do evidence zemědělského podnikatele – dveře č. 12, tel.: 511 189 027
e-mail: hornova@vinohrady.brno.cz


SPRÁVA DOMŮ, Mikulovská 4, tel.: 602 727 598, 544 231 956, 544 231 957,
e-mail: spravadomu@vinohrady.brno.cz

Radka Bohanesová – vedoucí správy domů, Mikulovská 4, tel.: 544 231 957
e-mail: bohanesova@vinohrady.brno.cz

Alena Zbořilová – technik správy domů, Mikulovská 4, tel.:544 231 957
e-mail: zborilova@vinohrady.brno.cz

Petra Julínková – fakturace, pokladna správy domů, Mikulovská 4, tel.: 544 231 957
e-mail: julinkova@vinohrady.brno.cz

Dušana Kalinicsová – předpis nájemného, nájemní smlouvy, Mikulovská 4, tel.: 544 231 956
e-mail: kalinicsova@vinohrady.brno.cz

 


Náplň činnosti odboru bytového a všeobecného ÚMČ Brno – Vinohrady je různorodá.
Zahrnuje správu bytových domů svěřených městské části Brno - Vinohrady, hospodaření s byty, nebytovými prostorami, vydávání rybářských lístků, provádění zápisů do evidence zemědělského podnikatele či správu místních poplatků za užívání veřejného prostranství.