Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum:

2.října 2017

Místo:

Zasedací místnost ÚMČ Brno - Vinohrady, v přízemí, Velkopavlovická 25

 Čas:

18.00 hod.

PROGRAM

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4.Vyjádření ke zveřejněnému oznámení záměru "Obytný soubor Šedova" posuzovanému ve smyslu zákona
č.100/2001 Sb. - 1.část


Vyjádření ke zveřejněnému oznámení záměru "Obytný soubor Šedova"posuzovanému ve smyslu zákona
č.100/2001 sb. - 2.část


4.Závěr