Úřední deska

Stanovení počtu členů ZMČ Brno - Vinohrady pro volební období 2018 - 2022

Stanovení počtu členů ZMČ

ke stažení zde

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet

ke stažení zde

Rozpočet 2018

Rozpočet 2018

ke stažení zde

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno - Vinohrady na období 2019 - 2023

Oznámení

ke stažení zde

Zásady poskytování dotací a příspěvků

Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna Brno - Vinohrady

ke stažení zde

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informace

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace o ÚMČ Brno-Vinohrady

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Povinně zveřejňované informace podle daňového řádu

ke stažení zde

Schéma ÚMČ Brno - Vinohrady

Organizační struktura MČ Vinohrady

ke stažení zde