Úřední deska

Oznámení - rozpočtové opatření

Oznámení

ke stažení zde

Oznámení o rozpočtovém opatření

Oznámení o rozpočtovém opatření

ke stažení zde

Oznámení o rozpočtovém opatření

Oznámení o rozpočtovém opatření

ke stažení zde

Oznámení - rozpočtové opatření

Oznámení

ke stažení zde

Střednědobý výhled rozpočtu městské části

Střednědobý výhled

ke stažení zde

Oznámení o rozpočtu na rok 2017

Oznámení

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 14.3.2016

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Zásady poskytování dotací a příspěvků

Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna Brno - Vinohrady

ke stažení zde

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informace

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace o ÚMČ Brno-Vinohrady

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Povinně zveřejňované informace podle daňového řádu

ke stažení zde

Schéma ÚMČ Brno - Vinohrady

Organizační struktura MČ Vinohrady

ke stažení zde