Úřední deska

Veřejná vyhláška -Návrh změny Územního plánu města Brna

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Nařízení č.16,17/2018

Nařízení

ke stažení zde

Nařízení č.16,17/2018

Nařízení

ke stažení zde

Obecné závazná vyhláška č. 15/2018

OZV

ke stažení zde

Obecné závazná vyhláška č. 12,13/2018

OZV

ke stažení zde

Nařízení č.10,11/2018

Nařízení

ke stažení zde

Obecné závazná vyhláška č. 9/2018

OZV

ke stažení zde

OZV 8/2018

OZV

ke stažení zde

Nařízení 6,7 2018

Nařízení

ke stažení zde

Nařízení č.5/2018 - doplnění "Tržní řád"

Nařízení

ke stažení zde

OZV 3/2018 4/2018

Obecně závazné vyhlášky

ke stažení zde

OZV 1/18 a 2/2018

OZV

ke stažení zde

Návrh zadání změn územního plánu města Brna, 44. soubor

Návrh zadání změn Územního plánu města Brna včetně orientačního vymezení řešených území bude vystaven v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti č. 360 ve III. podlaží, Kounicova 67, Brno a na úředních deskách města a městských částí v termínu od pondělí 21. 8. 2017 do středy 20. 9. 2017

ke stažení zde

OZV 12/17 a 13/17

OZV

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení

Dne 26. 6. 2015 podala E.ON Distribuce žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Brno, Rokytova - Vlčnovská stav. úprava NN".

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.6/2015

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/07. zasedání konaném dne 23. 6. 2015 v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška").

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.4/2015

Rada města Brna, na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/04 konaného dne 17. 3. 2015, vydává úplné znění této obecně závazné vyhlášky.

ke stažení zde

Nařízení č 5./2015 - Tržní řád

Nařízení č. 5/2015, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení.

ke stažení zde

Nařízení č.3/15 - MMB

Nařízení č. 3/2015, kterým se zrušuje nařízení statutárního města Brna č. 2/2006, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra v městské části Brno-střed.

ke stažení zde

Vyhláška 02/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská poicie podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek.

ke stažení zde