VOLBY

INFORMACE PRO OBČANY

Komunální volby 5. a 6. října 2018

Vyhlášení voleb
Rozhodnutí prezidenta republiky

Sídlo registračního úřadu, včetně kontaktů na pověřené pracovníky

Všeobecné informace Ministerstva vnitra ČR
Leden 2018
Volby prezidenta České republiky
12. - 13. 1. 2018

Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky 2018
Informace

Obecné informace Ministarstva vnitra ČR  k volbě prezidenta republiky
http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

Vzor žádosti o voličský průkaz
Žádost o vydání voličského průkazu