VOLBY

INFORMACE PRO OBČANY

Leden 2018
Volby prezidenta České republiky
12. - 13. 1. 2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 2018
Oznámení

Obecné informace Ministarstva vnitra ČR  k volbě prezidenta republiky
http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

Vzor žádosti o voličský průkaz
Žádost o vydání voličského průkazu