Termíny zasedání

Termíny ZMČ Brno-Vinohrady na rok 2020

Termín                                                                                                  Zasedání
 

16.3.2020                                                                                        VI. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

22.6.2020                                                                                        VII. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

14.9.2020                                                                                        VIII. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

14.12.2020                                                                                      IX. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

začátek zasedání vždy v 17,00 hodin.

Termíny RMČ Brno – Vinohrady – červen-prosinec 2020

Termín Zasedání
15.06.2020 27. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
29.06.2020 28. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
31.08.2020 29. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
21.09.2020 30. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
05.10.2020 31. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
19.10.2020 32. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
02.11.2020 33. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
16.11.2020 34. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady 
30.11.2020

21.12.2020
35. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady 

36. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady