Termíny zasedání

Termíny ZMČ Brno-Vinohrady na rok 2019

Termín                                                                                                  Zasedání
 

18.3.2019                                                                                        II. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

17.6.2019                                                                                        III. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

16.9.2019                                                                                        IV. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

16.12.2019                                                                                      V. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

začátek zasedání vždy v 17,00 hodin.

Termíny RMČ Brno – Vinohrady – II.pololetí 2019

Termín Zasedání
1.7.2019 11. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
5.8.2019 12. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
2.9.2019 13. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
23.9.2019 14. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
14.10.2019 15. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
4.11.2019 16. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
4.12.2019 17. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
   
začátek vždy v 16,00 hodin.