Podpisová akce za obnovení trolejbusové linky č. 27

Podpisové archy (ukázka včetně textu je umístěna pod těmito řádky) budou k podepsání připraveny na stolku ve vchodu na radnici - naproti vstupu do lékárny od pondělí 5. října 2020 do pátku 9. října 2020. V pondělí a ve středu bude možné svůj podpis připojit od 8.00 do 17.00 a v úterý, čtvrtek a v pátek to bude možné od 8.00 do 15.00.

Blokové čištění

na Vinohradech

Bleší trhy na Vinohradech dne 26.9.2020

Start prodeje ve 14 hodin u fontány před radnicí

Pokračující zvýšená hygienická opatření ve společných prostorách obecních domů

Vážení občané, nájemníci, v souvislosti se zhoršující se situací kolem onemocnění COVID-19, začal ve zvýšené míře Bytový odbor ÚMČ Brno-Vinohrady neprodleně uplatňovat preventivní hygienická opatření ve společných prostorách obecních domů a v domech s pečovatelskou službou.

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: