Projekt "Dáme na Vás" jde do finále!

Participativní rozpočet - podpořte projekty ve své blízkosti, které jsou hrazeny z městského rozpočtu a jsou inspirovány návrhy široké veřejnosti

Bezplatný projekt pro pečující osoby

Umím a pečuji - projekt Ligy vozíčkářů na podporu neformálních pečujících, veškeré aktivity zdarma. Nabízí vzdělávání a psychologickou podporu

Volná pracovní místa

Město Brno - informace o aktuálních výběrových řízeních