Informace k rekonstrukci vodovodního potrubí Pravidelné odkalování nečistot z rozvodů teplé užitkové vody

V letošním roce začala rekonstrukce potrubního rozvodu studené vody (dále jen SV) společností BVaK v kolektoru pod sídlištěm Vinohrady. Z tohoto důvodu dochází k odstávkám SV v určitých částech v sídlišti. Týká se dodávky teplé užitkové vody (dále jen TUV) i pro jednotlivá odběrná místa (dále jen OM). Tyto časté odstávky zapříčiňují zčeření zkorodovaného kalu na rozvodech TUV v kolektoru k jednotlivým OM (rezavá teplá voda).

HLASUJTE PRO VINOHRADSKÉ PROJEKTY!

KAŽDÉMU PROJEKTU MŮŽETE DÁT, AŽ DVA HLASY

Covid vs. chřipka

Covid vs. chřipka

Nově uvolňované obecní byty projdou generální opravou

Vážení čtenáři, během letošního roku městská část Brno-Vinohrady začala kompletně opravovat nově uvolňované obecní byty před jejich novým pronájmem zájemci z pořadí žadatelů o byt MČ. I když se každoročně na Vinohradech uvolní tímto způsobem jen nevelký počet obecních bytů je důležité, abychom rekonstrukci/obnovu bytového fondu zahájili a soustavně se jí věnovali.

Pokud máte pozitivní test na COVID… čtěte POZORNĚ toto desatero

Pokud máte pozitivní test na COVID… čtěte POZORNĚ toto desatero 1. Po oznámení pozitivního výsledku testu zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího praktického lékaře a domluvte se s ním na způsobu a frekvenci monitorace svého zdravotního stavu nejméně po dobu 10 dnů od prvního pozitivního PCR testu, z toho minimálně 3 poslední dny bez klinických příznaků. Informujte o situaci svého zaměstnavatele. Návštěvy v domácnosti nejsou povoleny.