Letní kino na Vinohradech

Na co se můžete těšit: 30.08.2020 – NA STŘEŠE, 31.08.2020 – POSLEDNÍ ARISTOKRATKA a 1.09. 2020 – AFRIKOU NA PIONÝRU

Fontána před radnicí

Upozornění pro občany

Výzva k programu COVID pro nájemce obecních nebytových prostor

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo Výzvu k programu COVID-nájemné. Odkaz: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/

Připomínky k návrhu Územního plánu města Brna

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje na 26. schůzi dne 1. června 2020 připomínky k projednávané ÚPD

Nové dopravní hřiště

Mezi ulicemi Blatnická a Prušánecká (za mateřskou školkou) bylo na asfaltovém povrchu namalováno dětské dopravní hřiště. Po velmi úspěšném jednání Petry Vrabcové (dětská hřiště) nám profesionální značení provedla firma DOKA, s.r.o. zcela zdarma jako sponzorský dar. Tato firma je odborníkem na vodorovná dopravní značení, takže hřiště dětí je namalováno od skutečných profesionálů. Firmě DOKA bych rád touto cestou poděkoval.