Omezení provozu MŠ Sněhurka

Z důvodu oprav a údržby vodovodního řadu bude provoz MŠ Sněhurka dne 30.1.2020 přerušen

Oznámení o omezení dodávek vody

K dispozici bude cisterna s pitnou vodou

Rekonstrukce bytových jader I. etapa

Informace o možnosti získání příspěvku na rekonstrukci bytových jader v obecních bytech