Dotace z rozpočtu městské části

Statutární město Brno, Městská část Brno – Vinohrady poskytuje dotační podporu zásadně na ty účely, které korespondují s plněním úkolů městské části v oblasti rozvoje občanské společnosti, uspokojování potřeb obyvatel a podpory neziskového sektoru, který na jejím území působí. Tato finanční podpora je  doplňkovým zdrojem financování vybraných aktivit, projektů a dalších činností zejména v těchto oblastech:

•    sociální a zdravotní oblast,
•    kulturní oblast,
•    zájmová, sportovní a volnočasová oblast.


Žádosti o dotace se přijímají vždy do konce kalendářního roku, tedy do 31. prosince s tím, že dotace je určena na projekty a činnosti v roce následujícím.

Více se lze dozvědět v dokumentu Zásady pro poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna, Brno-Vinohrady

Formuláře ke stažení: Formular_individualni-zadost-o-dotaci-MC-Vinohrady-2023 nebo Formular_individualni-zadost-o-dotaci-MC-Vinohrady-2023 a formulář vyúčtování dotace