Dítě v mateřské škole

1. Identifikační číslo
112

2. Kód
---

3. Pojmenování (název) životní situace
Dítě v mateřské škole. 

4. Základní informace k životní situaci 
Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se do MŠ hlásí děti ve věku 3-6 let. Třída MŠ se naplňuje do 24 dětí. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Rodiče (zákonný zástupce) dítěte a ředitel/ka MŠ. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ředitel/ka stanoví místo a dobu zápisu do MŠ pro následující školní rok. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém. 
Ředitel/ka rozhodne o zařazení dítěte do MŠ zpravidla k počátku školního roku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Postupem uvedeným na adrese: www.zapidoms.brno.cz  nebo u vedení školy a přihlášením dítěte. 
 

8. Na které instituci životní situaci řešit
Mateřská škola, Brno, Bořetická 7, Bořetická 26, Prušánecká 8, Velkopavlovická 15
Úřad městské části Brno-Vinohrady, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, Velkopavlovická 25, Brno,
Magistrát města Brno, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – pracoviště Dominikánské nám. 3, Brno 
 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Provozní doba jednotlivých MŠ je cca 06.30 – 16.00 hod.
Mateřská škola Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace 
ředitelka: Eva Němčanská 
zástupce: Marta Šarbortová 
tel: 544 210 802 
školní kuchyně: 544 212 624 
E-mail: msboreticka7@vinohrady.brno.cz

Mateřská škola Sněhurka, Bořetická 26, Brno, příspěvková organizace
ředitelka: Dana Lindovská
zástupce: Mirka Frohlichová 
tel: 544 210 883 
školní kuchyně: 544 210 884
E-mail: snehurka@vinohrady.brno.cz

Mateřská škola Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace
ředitelka: Libuše Hráčková 
zástupce: Mirka Pokorná 
tel: 544 210 882 
školní kuchyně: 544 216 773
E-mail: ms.prusanecka@bm.orgman.cz
 
Mateřská škola Velkopavlovická 15, Brno, příspěvková organizace
ředitelka: Simona Halvová
zástupce: Radoslava Bednaříková 
tel: 544 210 868 
školní kuchyně: 544 210 867
E-mail: msvelkopavlovicka@vinohrady.brno.cz

Úřad městské části Brno-Vinohrady, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, Velkopavlovická 25, Brno, 3. patro, dveře č. 1, paní Miroslava Jojová, tel. 511 189 129, 
e-mail:jojova@vinohrady.brno.cz , úřední hodiny pondělí, středa 08.00-17.00 hod.,
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – pracoviště Dominikánské nám. 3, Mgr. Dagmara Hanáková, 1. poschodí, dveře č. 104, tel.: 542 172 179, e-mail:hanakova.dagmara@brno.cz
úřední hodiny pondělí, středa – 08.00-17.00 hod., pátek 08.00-12.00 hod.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny (dítěte).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Přihláška pro vstup do MŠ je k dispozici na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz nebo v MŠ, případně na OŠMT MMB. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení situace
--- 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
--- 

16. Elektronická služba, kterou lze využít
www.zapisdoms.brno.cz
jojova@vinohrady.brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje 
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění. 

18. Jaké jsou související předpisy
Prováděcí předpisy k zákonu č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a k zákonu č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí ředitele ke krajskému úřadu v souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění.
 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Ředitel může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže: 
a)  se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b)  zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání ředitele se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla bezúspěšná,
c)  ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za šk. stravování ve stanovém termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úplaty. 
 

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Jednotlivé mateřské školy.  

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat z jiných zdrojů nebo v jiné formě. 
Statutární město Brno - www.brno.cz    

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
---     

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Statutární město Brno, Úřad městské části města Brna, Brno-Vinohrady, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, vedoucí odboru Bc. Mgr. Tomáš Kratochvíl

26. Kontaktní osoba
Miroslava Jojová, referentka školství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
1. 7. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 7. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno