Úsek místního hospodářství

Kontakty:

Ing. Eva Králíčková – vedoucí odboru, dveře č. 6, tel.: 511 189 010
e-mail: kralickova@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:

Bc.. Kateřina Švábenská – bytové hospodářství, dveře č. 12, tel.: 511 189 027
e-mail: svabenska@vinohrady.brno.cz

Denní program:

  • Vyměřování místních poplatků za užívání veřejného prostranství

Formulář:

Přihláška úhrady místního poplatku - zábor veřejného prostranství
 

Právní předpisy:

  • Obecně závazná vyhláška města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích v platném znění