Zápis do evidence zemědělského podnikatele

1. Identifikační číslo

2. Kód


3. Pojmenování (název) životní situace
Zápis do evidence zemědělského podnikatele

4. Základní informace k životní situaci

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Zájemce o provedení zápisu do evidence zemědělského podnikatele

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
Podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

8. Na které instituci životní situaci řešit
ÚMČ Brno-Vinohrady

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor bytový a všeobecný

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele. Dále musí být předložen doklad totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele je k dispozici na odboru bytovém a všeobecném ÚMČ Brno-Vinohrady

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za zavedení do evidence 1.000 Kč
Změna zápisu v evidenci 500 Kč
Změna identifikačních údajů 100 Kč

Poplatek lze uhradit v pokladně ÚMČ Brno-Vinohrady

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta k provedení zápisu do evidence a vydání osvědčení o provedení zápisu je 30 dnů ode dne doručení žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon 252/97 Sb. o zemědělství v platném znění
  • Zákon 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon 255/2012 Sb., o kontrole, (kontrolní řád)
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění
  • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
       
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat ve lhůtě 15 dnů Odboru vodního a lesního hospodářství MMB, prostřednictvím ÚMČ Brno-Vinohrady.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor bytový a všeobecný ÚMČ Brno-Vinohrady

26. Kontaktní osoba
Ing. Eva Králíčková, Bc. Kateřina Švábenská

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 6. 2015

28. Popis byl naposled aktualizován
30. 6. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace