Přechod nájmu bytu

1. Identifikační číslo

2. Kód

0103

3. Pojmenování (název) životní situace
Přechod nájmu bytu

4. Základní informace k životní situaci
Osvědčení o přechodu nájmu bytu v domě svěřeném městské části Brno-Vinohrady vydává městská část Brno-Vinohrady

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O osvědčení přechodu nájmu bytu žádá pronajímatele osoba, která tvrdí, že splnila zákonné podmínky pro přechod nájmu bytu. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejdou práva povinnosti z nájmu na člena nájemcovi domácnosti, který v bytě žil s nájemcem ke dni jeho smrti a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu. Pro souhlas se vyžaduje písemná forma.
  • Nájem bytu po jeho přechodu podle odstavce 1), skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. To neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla ke dni přechodu nájmu věku 70 let. Stejně tak to neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku osmnácti let; v tomto případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku dvaceti let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.
  • Splňuje-li více členů nájemcovi domácnosti podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. 
  • Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nehodlá pokračovat; dnem dojítí oznámení pronajímateli její nájem zaniká.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
Žádost o osvědčení přechodu nájmu

8. Na které instituci životní situaci řešit
ÚMČ Brno-Vinohrady

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor bytový a všeobecný ÚMČ Brno-Vinohrady

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
K žádosti o osvědčení přechodu nájmu je nutno předložit:

  • žádost o osvědčení přechodu nájmu s potvrzením správce bytu
  • občanský průkaz žadatele a jeho manžela/manželky/
  • v případě úmrtí úmrtní list nájemce
  • doklad, na jehož základě nájemce byt užíval

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o osvědčení přechodu nájmu je k dispozici na odboru bytovém a všeobecném ÚMČ Brno-Vinohrady nebo ke stažení zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neosvědčí-li pronajímatel přechod nájmu bytu a nedojde-li k vyklizení bytu, rozhoduje soud

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor bytový a všeobecný ÚMČ Brno-Vinohrady

26. Kontaktní osoba
Ing. Barbora Kovářová, Ph.D., Martina Dvořáková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 6. 2015

28. Popis byl naposled aktualizován
30. 6. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace