Poplatek ze vstupného

1. Identifikační číslo
 
2. Kód

02 0604

3. Pojmenování (název) životní situace
Poplatek ze vstupného

4. Základní informace k životní situaci
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na prodejní nebo reklamní akce sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Poplatek se platí z úhrnné částky vybraného vstupného.
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou zaplatí účastník akce za to, že se jí může zúčastnit. Dokladem opravňujícím ke vstupu na akci je vstupenka.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

6. Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace
Poplatník vyplní formulář "Poplatek ze vstupného - ohlášení akce" nebo "Poplatek ze vstupného - vyúčtování akce" a to osobně na úřadě nebo formulář zašle prostřednictvím pošty.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Ohlášením akce tj. vyplněním formuláře „Poplatek ze vstupného – ohlášení akce“.
Do 15 dnů po skončení akce se podává vyúčtování akce – tj. vyplněním formuláře „Poplatek ze vstupného – vyúčtování akce“.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Brna, Brno- Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Finanční odbor - dv. č. 8
Úřední hodiny PO, ST 8.00-11-00 a 11.30- 17.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Fyzická osoba platný občanský průkaz, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku a případně doklady opravňující k jednání za právnickou osobu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na finančním odboru nebo zde

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatek činí 20% z úhrnné částky vybraného vstupného.
Vypočtený poplatek je splatný do 8 dnů ode dne podání hlášení o vyúčtování akce.
Poplatku nepodléhají akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, což pořadatel akce je povinen do 8 dnů po jejím skončení prokázat ÚMČ Brna, Brno – Vinohrady.
Poplatky je možno uhradit v úřední dny na pokladně nebo složenkou nebo na účet m.č. Brno – Vinohrady, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno-venkov, č. ú. 9005-17027621/0100 v.s. 1344.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého správního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
  • Vyhláška města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí je možno podat ve lhůtě 30 dnů, po jeho obdržení, Magistrátu města Brna, Malinovského nám.3, Brno, prostřednictvím ÚMČ Brna, Brno-Vinohrady.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Neohlášení akce – správce daně může udělit pořádkovou pokutu do 50 000,- Kč.
Nezaplacené poplatky – lze zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy
 
22. Další informace
 
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 
25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Finanční odbor

26. Kontaktní osoba
Ing. Květoslav Pekárek, Markéta Ošlejšková, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 1. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 2. 2019

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace