Poplatek z ubytovací kapacity

1. Identifikační číslo

2. Kód

02 0606

3. Pojmenování (název) životní situace
Poplatek z ubytovací kapacity

4. Základní informace k životní situaci
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v ubytovacích zařízeních na území města Brna určených k přechodnému ubytování za úplatu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování na území Brna, m.č. Brno-Vinohrady poskytla.

6. Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Ohlášením – přihlášením se k poplatku z ubytovací kapacity.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Brna, Brno- Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Finanční odbor – dv. č. 8
Úřední hodiny PO, ST 8.00-11.00 a 11.30- 17.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Fyzická osoba platný občanský průkaz, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek ve výši 6- Kč se platí za každé využité lůžko a den.
Poplatku nepodléhá ubytovací kapacita:
v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření
ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům
Od poplatku je osvobozena ubytovací kapacita v zařízeních ve vlastnictví města Brna, včetně zařízení svěřených městským částem. Na zařízení, která jsou pronajata soukromým podnikatelským subjektům, se osvobození nevztahuje.
Poplatník je povinen odvést poplatek jednorázově bez vyměření vždy do 31.března následujícího kalendářního roku na účet m.č. Brno – Vinohrady, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno-venkov, č. ú. 9005-17027621/0100 v.s. 1345.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Poplatník podá písemné hlášení s výpočtem poplatku.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého správního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění 
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
  • Vyhláška města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat ve lhůtě 30 dnů, po jeho obdržení, Magistrátu města Brna, Malinovského nám.3, Brno, prostřednictvím ÚMČ Brna, Brno-Vinohrady.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Neohlášení poplatku – správce daně může udělit pořádkovou pokutu do 50 000,- Kč
Nezaplacené poplatky – lze zvýšit až na trojnásobek

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba
Ing. Květoslav Pekárek, Markéta Ošlejšková, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 1. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 2. 2019

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace