Tři králové přišli do klubu ...

... a po mnoha letech dokonce i v novém složení.
Příchod tří králů vzápětí po Novém roce potěšil přítomné stejně jako kdyby si dali načas a přišli až 6.ledna - všichni rádi zareagovali na jejich koledové zpívání a přispěli jim do jejich kasiček ...
Pohoštění bylo sice skromnější než na Silvestra, to ale nijak negativně neovlivnilo náladu a pohodu přítomných - navázali na silvestrovské zpívání a společnou zábavu a zvesela vkročili do nového roku ... :-)