Silvestr 2021 v klubu ...

Snad mohu konstatovat, že poslední klubová akce roku 2021 proběhla ke spokojenosti všech - organizátorů i účastníků.
Vzhledem k menší účasti na některých prosincových akcích bylo zajímavé sledovat, jak počty přihlášených narůstaly zpočátku pomalu a váhavě, ale po předvánoční besídce bylo přihlášeno 32 účastníků oslavy Silvestra a nejenže do klubovny v pátek odpoledne přišli všichni (což se stává výjimečně), ale dokonce přišli tři další zájemkyně o posezení ... :-) I pro ně se nalezlo místo v klubovně - sice už nedostaly předem připravený obložený talíř, ale z rezerv byly pohoštěny dodatečně vytvořenými studenými talíři také ...
Přípravu klubovny a studené kuchyně si už od časného rána nejvíc odpracovaly členky týmu Jaroslava Havlíčková, Jaroslava Studená a Eliška Vacková (včetně úpravy prostoru pro dvě vozíčkářky - Věru a Aničku), a pak je čekalo i časově a fyzicky náročné "zpracování" použitého nádobí a uvedení klubovny do původního stavu, ale odměnou jim byla zjevná spokojenost účastníků oslavy.
Po krátkém přivítání vedoucím klubu, jehož součástí bylo i poučení o koronavirových opatřeních v průběhu oslavy i při klubových činnostech, byli přítomní seznámeni s tím, co je v průběhu odpoledne čeká a co je pro ně připraveno ...
A pak už se hodovalo, lambrusko teklo téměř proudem, hrálo se a zpívalo (Karel Mifek se svou harmonikou na požádání změnil i své místo v klubovně, aby si ho užili všichni), popíjela se i káva a konzumovaly klobásky na dodatečných studených talířích a ovocná boule, kterou pro přítomné připravila a obětavě přivezla vozíčkářka Věra Pařízková ...
I na prskavky k radosti přítomných došlo, ale vše má svůj konec a tak tomu bylo i s oslavou posledního dne nelehkého roku 2021 - rozloučili jsme se s ním důstojně a s optimismem se těšíme na ten nový, 2022 ... :-)