Předvánoční besídka vyvolala ...

Oproti předcházející akci (blahopřání prosincovým jubilantům) do klubovny přišlo více účastníků předvánočního setkání, dokonce se sešlo přes počáteční obavy i poměrně hodně vzorků vánočního cukroví, kterým se přišla pochlubit téměř polovina účastnic posezení.
A negativně se neprojevila ani nepřítomnost Karla Mifka s jeho harmonikou a jím slíbené známé i méně známé koledy - přítomné ženy a dívky využily příležitosti a krásně si u čaje s punčem, řezů Míša a vánočního cukroví před vánočními svátky popovídaly ... :-)