Exkurze na hvězdárnu a planetárium ...

Při vstupu do hvězdárny a planetária nás osobně přivítal a pozdravil její ředitel, senátor Dušek. Společně jsme si zavzpomínali na jeho přednášku v naší klubovně, na které nám už před několika lety přiblížil historii vzniku, budování a současného rozvoje jím řízené instituce.
Pak nás předal jednomu ze svých mladých spolupracovníků, který nám z terasy nejdříve ukázal a blíže popsal jednotlivé objekty hvězdárny a planetária a poté nás provedl i jejím zázemím, běžné veřejnosti ne vždy přístupným. Mj. jsme si mohli prohlédnout i montáže obou dalekohledů, používaných k pozorování objektů na noční obloze, a vysvětlil nám negativní vliv zvětšujícího se světelného znečištění oblohy či atmosféry na astronomická pozorování.
Po téměř hodinové prohlídce, doplněné zajímavým výkladem, jsme byli pozváni do digitária, kde jsme si připomněli nejzajímavější objekty a souhvězdí, viditelné v průběhu roku na severní polokouli, a poté i shlédli film o dvou sondách, které byly vyslány USA v minulém století k průzkumu vnějších planet naší sluneční soustavy.
Exkurze byla pro účastníky nejen zajímavá, ale především poučná ... :-)